Degree là gì?

Chúng ta có thể hiểu, Degree nghĩa là Bằng Cấp, Trình độ. Tuy nhiên, từ diễn tả chính xác ý nghĩa trang trọng của Degree là Học vị (Academic Degree). Degree là văn bằng do một cơ sở giáo dục hợp pháp trong và ngoài nước cấp cho người tốt nghiệp một cấp học nhất định.

Từ thấp lên cao, học vị, bằng cấp (Degree) gồm:

  • Tú tài: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
  • Cử nhân, Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ,..: Tốt nghiệp Đại học
  • Thạc sĩ: Tốt nghiệp cao học trong nước hay ngoài nước.
  • Tiến sĩ: Từ năm 1998, nhà nước có quy định những người đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ trong nước, hay phó tiến sĩ ở các nước XHCN (Xã hội chủ nghĩa), hoặc tốt nghiệp tiến sĩ ở trong nước và tốt nghiệp tiến sĩ ở các nước TBCN (Tư bản chủ nghĩa) thì đều được gọi chung là tiến sĩ.
  • Tiến sĩ Khoa học: Khái niệm Tiến sĩ khoa học ở Việt nam đáng được dùng để chỉ các học vị cao hơn học vị Tiến sĩ thông thường.

Certificate là gì?

Certificate có nghĩa là chứng nhận. Đây là một loại chứng chỉ chứng thực về tình trạng, chất lượng, đặc quyền, hoặc một sự thật của một vật gì đó. Nếu Diploma dùng để nói về các loại chứng chỉ học thuật thì Certificate nói về các loại chứng nhận khác nhau với phạm vi rộng hơn.

Trong phạm vi giáo dục, Certificate là một loại bằng chứng nhận bạn đã hoàn thành khóa học giáo dục và được cấp bởi một tổ chức không được ủy quyền cấp bằng tốt nghiệp, hoặc cho một sinh viên không đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ cũng thường được gọi là Certificate.

Ngoài ra, Certificate còn chỉ các loại chứng nhận khác như chứng nhận giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, v.v.

Certificate program

Certificate programs là chương trình cấp chứng chỉ được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức trong một phạm vi hoặc chủ đề cho học viên. Các chương trình này được tổ chức đào tạo trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn ví dụ như sửa chữa ô tô, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, quản lý, kỹ thuật, v.v.

Các chương trình cấp chứng chỉ Certificate thường hướng đến các sinh viên đã tốt nghiệp THPT, đang tìm kiếm những khóa đào tạo ngắn hạn để có việc làm ngay.

Đây là chương trình phi bằng cấp và thường có ba loại chính: chứng chỉ dưới đại học (Certificate Programs Without a College Education) chứng chỉ đại học (Undergraduate Certificate) và chứng chỉ sau đại học (Graduate Certificate). Cụ thể:

  • Certificate Programs Without a College Education dành cho học sinh sau tốt nghiệp THPT, sinh viên sơ cấp hay trung cấp cần có chứng chỉ.
  • Undergraduate Certificate là chứng nhận dành cho những sinh viên cao đẳng, trung cấp muốn có chứng chỉ đại học.
  • Graduate Certificate là gì? Đây là chứng nhận dành cho những cử nhân, kỹ sư sau tốt nghiệp nhưng không có thời gian hoặc điều kiện học lên Master (Thạc sĩ). Phù hợp với những người sau tốt nghiệp có nguyện vọng tang kỹ năng chuyên môn trong một thời gian ngắn.

Diploma là gì?

Diploma là một chứng chỉ hoặc chứng thư được cấp bởi một cơ sở giáo dục, chẳng hạn như trường cao đẳng hoặc đại học, chứng thực rằng người nhận đã hoàn thành xong một khóa học cụ thể. Chứng chỉ Diploma như một tài liệu xác nhận trình độ. Thuật ngữ này thường được nước Úc sử dụng để chỉ tài liệu chứng nhận việc trao bằng cấp.

Thuật ngữ Diploma cũng đề cập đến một giải thưởng học thuật được trao sau khi hoàn thành việc học trong các khóa học khác nhau như bằng tốt nghiệp giáo dục đại học, bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp sau tốt nghiệp, v.v.

Ngoài ra, Diploma cũng có thể đơn giản được gọi là chứng chỉ bằng cấp hoặc chứng chỉ tốt nghiệp, hoặc như một tờ giấy da. Chứng chỉ mà người đoạt giải Nobel nhận được còn được gọi là Diploma. Về mặt lịch sử, nó cũng có thể đề cập đến điều lệ hoặc tài liệu chính thức.

>>> Xem thêm về Xếp loại bằng cấp tại Anh Quốc

Tư vấn du học GSE