Địa lý là nghiên cứu về trái đất và các tính năng, cư dân và hiện tượng của nó. Địa lý là một môn học rộng lớn nhằm tìm hiểu thế giới và tất cả sự phức tạp của con người và tự nhiên của nó – không chỉ đơn giản là các vật thể ở đâu, mà là chúng đã thay đổi và trở thành như thế nào.

Du học Anh nghành Địa lý

Du học Anh nghành Địa lý

Tại sao nghành Địa lý và Khoa học Môi trường lại quan trọng

Địa lý và Khoa học môi trường phát triển các kỹ năng không gian và thúc đẩy một viễn cảnh toàn diện để hiểu thế giới. Ở Nam Phi thời hậu chia rẽ và trong bối cảnh biến đổi và thay đổi toàn cầu, nơi những thách thức của quản lý và quy hoạch môi trường, nghiên cứu và phát triển và tái thiết kinh tế và xã hội, chương trình này rất quan trọng.

Các kỹ năng của các nhà địa lý vật lý và con người và các nhà khoa học môi trường đang ngày càng trở nên nổi bật trong thị trường việc làm hiện tại. Nghiên cứu địa lý và môi trường có thể phát triển các kỹ năng này, cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc học tập và việc làm suốt đời.

Du học Anh ngành Khoa học Môi trường

Du học Anh ngành Khoa học Môi trường

Cơ hội việc làm nghành Địa lý và Khoa học Môi trường

  • Chính quyền quốc gia và tỉnh
  • Huyện và thành phố địa phương
  • Các tổ chức phi chính phủ
  • Dịch vụ thời tiết Nam Phi
  • Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
  • Viễn thám
  • Phòng nghiên cứu và các đơn vị (HSRC, CSIR)
  • Quản lý môi trường
  • Khí hậu học

Bảng xếp hạng các trường có nghành Địa lý và Khoa học Môi trường tại Anh Quốc

  Rank University Name Entry Standards Student Satisfaction Research Quality Graduate Prospects Overall Score  

Nguồn: thecompleteuniversityguide.co.uk

Tư vấn du học GSE