chính sách visa sau tốt nghiệp

chính sách visa sau tốt nghiệp

Cập nhật Chính sách Visa (thị thực) Anh Quốc sau tốt nghiệp năm 2021

Vương Quốc Anh sẽ chính thức nhận hồ sơ đăng kí Chính sách thị thực (Visa) cho phép sinh viên quốc tế ở lại Anh làm việc sau tốt nghiệp (Chính sách thị thực Sau tốt nghiệp) từ ngày...
17 Tháng Ba, 2021

Chính sách visa sau tốt nghiệp hỗ trợ du học sinh từ chính phủ Canada

Nhằm hỗ trợ du học sinh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 này, chính phủ Canada đã công bố thêm 03 thay đổi trong chính sách visa sau tốt nghiệp. Con đường học vấn dành cho sĩ tử trượt...
27 Tháng Tám, 2020

Bạn muốn đi du học ?