có nên du học khi trượt đại học

Bạn muốn đi du học ?