du học anh Kaplan International Pathways

du học anh Kaplan International Pathways

Cơn mưa học bổng từ Kaplan Úc & New Zealand, check ngay!

Hệ thống trường của Tập đoàn Giáo dục Kaplan tại Úc & New Zealand đã lên kệ các học bổng mới nhất trong năm học 2022. Với việc Úc đã mở cửa hoàn toàn; New Zealand công bố kế...
22 Tháng Một, 2022

Học Nghệ thuật và Thiết kế với Kaplan International Pathways (Anh Quốc)

Bên cạnh các ngành học phổ biến như Kinh doanh, Marketing, Tài chính, v.v., ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn đi du học về ngành Nghệ thuật và Thiết kế tại Vương quốc...
28 Tháng Chín, 2021

Bạn muốn đi du học ?