học bổng đại học waikato

học bổng đại học waikato

Học bổng lên đến 20% học phí chương trình Online đại học Waikato

Đại học Waikato cung cấp một số học bổng và trợ cấp đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế kỳ nhập học sắp tới trong thời kỳ đại dịch. Một số trường hợp sẽ yêu cầu điều kiện...
06 Tháng Tám, 2021

Học bổng du học New Zealand lên đến 10,000NZD từ University of Waikato

Học bổng của University of Waikato được nhà trường điều chỉnh nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế đã sống hoặc học tập tại New Zealand về vấn đề tài chính do ảnh hưởng từ dịch bệnh....
25 Tháng Mười Một, 2020

Bạn muốn đi du học ?