thay đổi chính sách định cư Úc

thay đổi chính sách định cư Úc

Một số thay đổi trong chính sách nhập cư của Úc

Mới đây, chính phủ Úc đã công bố một vài thay đổi trong chính sách nhập cư của Úc năm 2020. Công bố 2 visa tạm trú diện tay nghề mới Bắt đầu vào ngày 6/11/2019, sẽ có 2...
13 Tháng Một, 2020

Những thay đổi trong chính sách định cư tay nghề ở Nam Úc

Chính quyền Tỉnh bang Nam Úc vừa ban hành một số thay đổi trong chính sách định cư tay nghề Úc, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sinh viên quốc tế đang theo học tại đây. Những...
29 Tháng Ba, 2019

Bạn muốn đi du học ?