trường James Madison University Mỹ

trường James Madison University Mỹ

James Madison University – Đại học hàng đầu tại Virginia về cơ hội việc làm

Nằm trong Top 100 chương trình Cử nhân Kinh doanh và được công nhận cùng với các chương trình đào tạo khác, James Madison University (JMU) tập trung vào việc giáo dục sinh viên dựa trên tính thực tế....
30 Tháng Ba, 2021

James Madison University – Đại học hàng đầu tại Virginia về cơ hội việc làm

Nằm trong Top 100 chương trình Cử nhân Kinh doanh và được công nhận cùng với các chương trình đào tạo khác, James Madison University (JMU) tập trung vào việc giáo dục sinh viên dựa trên tính thực tế....
30 Tháng Ba, 2021

Bạn muốn đi du học ?