úc mở cửa biên giới

úc mở cửa biên giới

Bang Queensland, nước Úc thông báo về sự trở lại của sinh viên quốc tế

Hôm qua, ngày 26/10/2021, Chính quyền bang Queensland đã thông báo về việc các sinh viên quốc tế sẽ trở lại University of Queensland (UQ) học tập theo từng giai đoạn bắt đầu từ tháng 1 năm 2022. Đại...
27 Tháng Mười, 2021

Úc: Chính phủ cho phép công dân và thường trú nhân đón cha mẹ nhập cảnh vào Úc

Bộ Nội vụ hôm nay đã mở Cổng thông tin cho phép công dân Úc, thường trú nhân ở Úc từ 1/11/2021 đăng kí đón cha mẹ bị kẹt ở nước ngoài trong suốt thời kì biên giới quốc...
25 Tháng Mười, 2021

Bạn muốn đi du học ?