Học bổng du học Singapore

Học bổng

HỌC VIỆN QUẢN LÝ NANYANG SINGAPORE (NIM)

Học bổng S$2,000 cho chương trình Kỹ thuật & Mầm non
  • Bậc học: Cao đẳng
  • Giá trị: S$2,000
Học bổng S$1,500 cho chương trình Dự bị Đại học
  • Bậc học: Dự bị đại học
  • Giá trị: S$1,500
Học bổng S$1,000 – S$4,000 cho chương trình Du lịch và Khách sạn & Kinh doanh
  • Bậc học: Cao đẳng
  • Giá trị: S$1,000 - S$4,000
Học bổng S$ 3,000 cho chương trình Du lịch và Khách sạn & Kinh doanh
  • Bậc học: Đại học
  • Giá trị: S$ 3,000
Học bổng S$3,000 – S$6,000 cho chương trình MBA
  • Bậc học: Thạc sĩ
  • Giá trị: S$3,000 - S$6,000

Bạn muốn đi du học ?