092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học New Zealand › Học bổng

Dach sách học bổng

University of Auckland

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 5,000NZD dành cho SV
Giá trị: lên đến 5,000NZD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 5,000NZD
Dự bị đại học
HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland
Giá trị: NZ$5,000
Bậc học: Đại học
NZ$5,000
Đại học
HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland
Giá trị: NZ$10,000
Bậc học: Thạc sĩ
NZ$10,000
Thạc sĩ
Scholarship for International Student
Giá trị: Variable
Bậc học: Đại học
Variable
Đại học
Arts International Masters Degree Scholarships
Giá trị: 10,000 NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000 NZD
Thạc sĩ

University of Waikato

Giá trị
Bậc học
Học bổng lên đến 7,500NZD dành cho SV
Giá trị: lên đến 7,500NZD
Bậc học: Dự bị đại học
lên đến 7,500NZD
Dự bị đại học
HB lên đến 10,000NZD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 10,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
lên đến 10,000NZD
Thạc sĩ
HB lên đến 10,000NZD dành cho SV quốc tế
Giá trị: lên đến 10,000NZD
Bậc học: Đại học
lên đến 10,000NZD
Đại học
HB 5,000NZD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: 5,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
5,000NZD
Thạc sĩ
HB 5,000NZD dành cho sinh viên Việt Nam
Giá trị: 5,000NZD
Bậc học: Đại học
5,000NZD
Đại học
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến NZ$10,000
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến NZ$10,000
Thạc sĩ
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Cử nhân
Giá trị: Lên đến NZ$10,000
Bậc học: Đại học
Lên đến NZ$10,000
Đại học
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ
Giá trị: Lên đến NZ$10,000
Bậc học: Thạc sĩ
Lên đến NZ$10,000
Thạc sĩ
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Đại học
Giá trị: Lên đến NZ$10,000
Bậc học: Đại học
Lên đến NZ$10,000
Đại học

The University of Auckland

Giá trị
Bậc học
HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD
Thạc sĩ
HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Đại học
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Đại học
10,000NZD
Đại học
HB 5,000NZD-10,000NZD cho sinh viên quốc tế
Giá trị: 5,000NZD-10,000NZD
Bậc học: Đại học
5,000NZD-10,000NZD
Đại học

Waikato Pathways College

Giá trị
Bậc học
HB 50% học phí cho SV quốc tế
Giá trị: 50% học phí
Bậc học: Dự bị đại học
50% học phí
Dự bị đại học

UC International College

Giá trị
Bậc học
HB 4,000NZD – chương trình Cao đẳng
Giá trị: 4,000NZD
Bậc học: Cao đẳng
4,000NZD
Cao đẳng

Lincoln University

Giá trị
Bậc học
HB 10,000NZD – chương trình Thạc sĩ – 180 tín chỉ
Giá trị: 10,000NZD
Bậc học: Thạc sĩ
10,000NZD
Thạc sĩ
Scholarship for International Student
Giá trị: Variable
Bậc học: Đại học
Variable
Đại học

Wilkinson's English Language School

Giá trị
Bậc học
HB 50NZD-90NZD/tuần cho ngành ngôn ngữ Anh
Giá trị: 50NZD-90NZD/tuần
Bậc học: Tiếng Anh
50NZD-90NZD/tuần
Tiếng Anh

Unitec Institute of Technology

Giá trị
Bậc học
HB lên đến 7,000NZD cho ngành ngôn ngữ Anh
Giá trị: lên đến 7,000NZD
Bậc học: Tiếng Anh
lên đến 7,000NZD
Tiếng Anh

Le Cordon Bleu

Giá trị
Bậc học
HB 7,410NZD cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Nghệ thuật ẩm thực và Kinh doanh
Giá trị: 7,410NZD
Bậc học: Đại học
7,410NZD
Đại học

Study Group

Giá trị
Bậc học
HB 10%-20%-30% học phí – chương trình Cử nhân tại AUT, University of Auckland, Massey University
Giá trị: 10%-20%-30% học phí
Bậc học: Đại học
10%-20%-30% học phí
Đại học

University of Otago

Giá trị
Bậc học
HB 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng
Giá trị: 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng
Bậc học: Đại học
25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng
Đại học
Otago International Research Master’s Scholarship
Giá trị: 13,000 NZD
Bậc học: Thạc sĩ
13,000 NZD
Thạc sĩ

Victoria University

Giá trị
Bậc học
HB 15,000NZD và chi phí ăn ở – chương trình Thạc sĩ
Giá trị: 15,000NZD và chi phí ăn ở
Bậc học: Thạc sĩ
15,000NZD và chi phí ăn ở
Thạc sĩ

Lynfield College

Giá trị
Bậc học
HB 17% học phí – Cao đẳng Lynfield
Giá trị: 17% học phí
Bậc học: Trung học
17% học phí
Trung học

Massey University

Giá trị
Bậc học
Massey University Doctoral Scholarship
Giá trị: 25,000 NZD
Bậc học: Tiến sĩ
25,000 NZD
Tiến sĩ
Massey University Masterate Scholarship
Giá trị: 15,000 NZD
Bậc học: Thạc sĩ
15,000 NZD
Thạc sĩ
Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Arts)
Giá trị: 3,000 NZD
Bậc học: Đại học
3,000 NZD
Đại học
Massey University Vice Chancellor’s High Achievers Scholarship (Academic)
Giá trị: 3,000 NZD
Bậc học: Đại học
3,000 NZD
Đại học

University of Canterbury

Giá trị
Bậc học
Scholarship for International Student
Giá trị: Variable
Bậc học: Đại học
Variable
Đại học

Victoria University of Wellington

Giá trị
Bậc học
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
Giá trị: variable
Bậc học: Thạc sĩ
variable
Thạc sĩ
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
Giá trị: variable
Bậc học: Đại học
variable
Đại học
International Student Achievement Scholarship
Giá trị: variable
Bậc học: Đại học
variable
Đại học

Henderson High School

Giá trị
Bậc học
CONTINGENCY FUND
Giá trị: 500 NZD
Bậc học: Trung học
500 NZD
Trung học

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC