Học bổng du học New Zealand

Học bổng

Thiết Kế Chưa Có Tên (40)

UNIVERSITY OF OTAGO

Học bổng NZD$10,000 cho bậc cử nhân (áp dụng cho năm Nhất)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$10,000
MASSEY UNIVERSITY

MASSEY UNIVERSITY

Học bổng 20% học phí cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $5000 NZD

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Học bổng $7,000 NZD từ Faculty of Culture and Society
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $7,000 NZD
Học bổng $7,000 NZD từ Faculty of Culture and Society
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $7,000 NZD
Học bổng $5,000-$10,000 NZD từ Faculty of Design and Creative Technologies
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000-$10,000 NZD
Học bổng $5,000-$10,000 NZD từ Faculty of Design and Creative Technologies
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000-$10,000 NZD
Học bổng $5,000NZD cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000NZD
Học bổng $5,000NZD cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000NZD
the university of waikato

UNIVERSITY OF WAIKATO

Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$15,000
The University Of Auckland Logo 400x400

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND

Học bổng NZD 5.000 cho khóa học Dự Bị Đại Học Accelerated (6 tháng)
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: NZD 5.000
Học bổng lên đến 5,000NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000NZD
HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZ$5,000
HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZ$10,000
Study Group Logo 1 400x400

STUDY GROUP

HB 10%-20%-30% học phí – chương trình Cử nhân tại AUT, University of Auckland, Massey University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10%-20%-30% học phí

Bạn muốn đi du học ?