Học bổng du học Úc

Học bổng

UNIVERSITY OF SYDNEY

Học bổng 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng AU$5,000 – AU$40,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$40,000
Học bổng AU$2,500 – AU$5,000 cho bậc Dự bị Đại học tại Taylor’s College
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2,500 - AU$5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (3)

INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT, SYDNEY (ICMS)

Học bổng 18,000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 18,000 AUD
Học bổng 13,760 AUD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 13,760 AUD
Học bổng 35,000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 35,000 AUD
Học bổng 35% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 30% học phí
Học bổng 35% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí
Miễn phí 10 tuần học Dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 4,900 AUD
Untitled Design (5)

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY (UTS)

Học bổng lên đến 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% - 100% học phí
Học bổng lên đến 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% - 100% học phí
Học bổng A$8,000 cho các khóa dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: A$8,000
Học bổng A$4,000 – A$8,000 cho các khóa chuyển tiếp
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: A$4,000 - A$8,000
Học bổng A$4,000 – A$8,000 cho các khóa chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: A$4,000 - A$8,000
Untitled Design (1)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Học bổng 10% – 20% học phí cho các khóa Tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 10% – 20% học phí cho các khóa dự bị
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 30% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 30% - 50% học phí
Học bổng 30% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% - 50% học phí
Học bổng 20% học phí cho ngành Điều dưỡng (Nursing)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

Học bổng 15% học phí cho chương trình Diploma
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 15% học phí

FEDERATION UNIVERSITY

Học bổng từ AU$2,000 – 20% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: AU$2,000 - 20% học phí
Học bổng từ AU$2,000 – 20% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$2,000 - 20% học phí
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (1)

MACQUARIE UNIVERSITY

Học bổng lên đến 20.000 AUD cho sinh viên bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 AUD/năm
Học bổng lên đến 40.000 AUD cho sinh viên bậc cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10.000 AUD/năm
HB 5,000AUD cho sinh viên ASEAN
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000AUD

GRIFFITH UNIVERSITY

Học bổng 25% – 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
Học bổng 25% – 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí

UNIVERSITY OF CANBERRA

Học bổng 10% – 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 25% học phí
Học bổng 10% – 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% - 25% học phí
Học bổng 15% học phí cho các khóa dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 15% học phí
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: AU$2.000
Hỗ trợ AU$1.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: AU$1.000
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2.000
Southern Cross University Logo 400x400

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

Học bổng từ AUD 4,000 đến 50% học phí cho sinh viên xuất sắc nhập học The Hotel School
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 50% học phí
Học bổng AUD 2,000 cho sinh viên Việt Nam nhập học tháng 7/2023 vào The Hotel School
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AUD 2,000

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Australian Catholic University logo

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Untitled Design (4)

WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

Học bổng $A1,000 – $A3,000 cho các chương trình chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $A1,000 - $A3,000
Ưu đãi $A150/tuần cho hợp đồng KTX năm đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $A150/tuần
Học bổng $A3,000 – $A6,000 cho các chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $A3,000 - $A6,000
Học bổng 50% học phí cho một số chuyên ngành học đặc biệt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

UNIVERSITY OF TASMANIA

Học bổng 50% học phí cho khóa MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Miễn phí 20 tuần học tiếng Anh ELICOS
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 20 tuần học tiếng Anh
Học bổng 25% học phí cho Sinh viên Quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Swinburne Logo 400x400

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Học bổng 30% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí
Học bổng 4.000 AUD cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 4.000 AUD
Untitled Design (7)

BOND UNIVERSITY

Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 50% học phí cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

Học bổng A$12,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2024
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng A$12,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2024
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ/Thạc sĩ nghiên cứu
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: Học phí & Sinh hoạt phí
Untitled Design (18)

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

Học bổng 10% – 30% học phí cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 30% học phí
Học bổng 10% – 30% học phí cho chương trình cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% - 30% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Diploma
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí

UNIVERSITY OF NEWCASTLE

Học bổng A$10,000/năm cho chương trình Y tá bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Untitled Design (14)

LA TROBE UNIVERSITY

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng lên đến 5,000AUD dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000AUD
Học bổng lên đến 25% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 25% học phí
Học bổng 15,000AUD dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15,000AUD

CHARLES STURT UNIVERSITY

Học bổng 2,000 – 4,000AUD dành cho SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 4,000AUD
Học bổng 2,000 – 4,000AUD dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 - 4,000AUD

FLINDERS UNIVERSITY

Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 7,500AUD
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500AUD
Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500AUD

Học bổng 10,000AUD dành cho SV

Học bổng 10,000AUD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 10,000AUS

Học bổng lên đến 40,000AUD trong năm học đầu tiên

Học bổng lên đến 40,000AUD trong năm học đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 40,000AUD

Học bổng từ 2,500 – 5,000AUD cho SV

Học bổng từ 2,500 – 5,000AUD cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 2,500 - 5,000AUD

Học bổng từ 25,000AUD dành cho SV

Học bổng từ 25,000AUD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25,000AUD

Học bổng từ 25,000AUD trong năm học đầu tiên

Học bổng từ 25,000AUD trong năm học đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25,000AUD

Học bổng từ 2,500 – 5,000AUD trong năm học đầu tiên cho SV

Học bổng từ 2,500 – 5,000AUD trong năm học đầu tiên cho SV
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 2,500 - 5,000AUD trong năm học đầu tiên

Học bổng lên đến 5,000AUD dành cho SV – chương trình chuyển tiếp

Học bổng lên đến 5,000AUD dành cho SV – chương trình chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000AUD

Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – chương trình đại học

Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – chương trình đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500AUD

Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – chương trình dự bị đại học

Học bổng lên đến 7,500AUD dành cho SV – chương trình dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500AUD

HB khoá học tiếng anh miễn phí dành cho SV quốc tế

HB khoá học tiếng anh miễn phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: khoá học tiếng anh miễn phí

HB 20% học phí dành cho SV quốc tế

HB 20% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 25,000AUD dành cho SV quốc tế

HB 25,000AUD dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25,000AUD

HB 15% – 25% học phí dành cho SV quốc tế

HB 15% – 25% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% - 25% học phí
HB 15% – 25% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15% - 25% học phí

HB 500AUD dành cho SV quốc tế

HB 500AUD dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 500AUD

HB 1 khoá học tiếng anh và 10% học phí chương trình Dự bị Đại học dành cho SV quốc tế

HB 1 khoá học tiếng anh và 10% học phí chương trình Dự bị Đại học dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 1 khoá học tiếng anh và 10% học phí chương trình Dự bị Đại học

HB 12,5% học phí và khoá học tiếng anh miễn phí dành cho SV Việt Nam

HB 12,5% học phí và khoá học tiếng anh miễn phí dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 12,5% học phí và khoá học tiếng anh miễn phí

HB 15,000AUD cho 2 năm học dành cho SV quốc tế – chương trình Cao học

HB 15,000AUD cho 2 năm học dành cho SV quốc tế – chương trình Cao học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15,000AUD cho 2 năm học

HB 22,500AUD cho 3 năm học dành cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân

HB 22,500AUD cho 3 năm học dành cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 22,500AUD cho 3 năm học

HB 20% học phí cho chương trình học chuyển tiếp vào University of Adelaide

HB 20% học phí cho chương trình học chuyển tiếp vào University of Adelaide
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 50% học phí cho chương trình lớp 11 và Dự bị Đại học

HB 50% học phí cho chương trình lớp 11 và Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 50% học phí

HB từ 30 – 50% học phí cho chương trình lớp 10

HB từ 30 – 50% học phí cho chương trình lớp 10
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 30 - 50% học phí
Untitled Design (9)

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

HB 10,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10,000AUD
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế – chuyên ngành Luật
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí

HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên dành cho SV Việt Nam

HB 5,000AUD trong năm học đầu tiên dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000AUD

HB 2,000AUD dành cho SV Việt Nam

HB 2,000AUD dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 2,000AUD

HB 100% học phí dành cho SV Việt Nam

HB 100% học phí dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí

HB 25% học phí dành cho SV Việt Nam

HB 25% học phí dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí

HB lên đến 100% học phí dành cho SV Việt Nam

HB lên đến 100% học phí dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 100% học phí
MONASH UNIVERSITY

MONASH UNIVERSITY

HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 - 8,000 - 10,000AUD
HB từ 5,000 – 8,000 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000 - 8,000 - 10,000AUD
HB 10,000AUD/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10,000AUD/năm
HB 100% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 - 8,000AUD
HB 5,000 – 8,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000 - 8,000AUD
HB lên đến 6,000AUD cho sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 6,000AUD

HB 7,000AUD cho SV Việt Nam

HB 7,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 7,000AUD

HB 10,000 – 15,000AUD cho SV Việt Nam

HB 10,000 – 15,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 - 15,000AUD

HB 16,800AUD cho SV Việt Nam

HB 16,800AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 16,800AUD

HB 5,000AUD cho SV quốc tế

HB 5,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000AUD
HB 5,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000AUD
HB 5,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 5,000AUD

HB 7,500AUD cho SV quốc tế

HB 7,500AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 7,500AUD

HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế

HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
HB 25% – 50% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% - 50% học phí

HB 25% học phí cho SV quốc tế

HB 25% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí

HB 50% học phí cho SV Việt Nam

HB 50% học phí cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí

HB 100% học phí cho SV Việt Nam

HB 100% học phí cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
HB 100% học phí cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí

HB 10% học phí cho SV quốc tế

HB 10% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 10% học phí

HB 25% học phí cho SV quốc tế

HB 25% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Untitled Design (4)

MURDOCH UNIVERSITY

HB 20% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 11,000AUD
HB 11,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 11,000AUD
HB 2,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000AUD
HB lên đến 11,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 11,000AUD
HB 2,000AUD – chương trình Dự bị đại học khóa 6
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 2,000AUD
HB 7,000AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 7,000AUD
HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 10,000AUD
HB lên đến 10,000AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 10,000AUD

HB từ 5,000 – 7,500 – 10,000AUD cho SV Việt Nam

HB từ 5,000 – 7,500 – 10,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000 - 7,500 - 10,000AUD
Untitled Design (15)

DEAKIN UNIVERSITY

HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
HB 20% học phí cho sinh viên ngành STEM
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% - 100% học phí

HB lên đến 13,000AUD cho SV Việt Nam

HB lên đến 13,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 13,000AUD

HB 15% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 7.0

HB 15% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 7.0
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí

HB 10% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 6.5

HB 10% học phí cho SV quốc tế có điểm số IELTS 6.5
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% học phí

HB từ 2,000-7,500AUD cho SV Việt Nam

HB từ 2,000-7,500AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: từ 2,000-7,500AUD

HB 2,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD

HB 2,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 2,000AUD + EAP 1,000AUD

HB 5,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD

HB 5,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật trị giá 1,000AUD
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 5,000AUD + EAP 1,000AUD

HB 10,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật (10 tuần)

HB 10,000AUD kèm theo chương trình tiếng Anh học thuật (10 tuần)
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 10,000AUD + EAP 10 tuần

HB 10,000AUD cho SV quốc tế

HB 10,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10,000AUD

HB 2,000AUD cho SV quốc tế

HB 2,000AUD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000AUD

HB 3,000AUD cho SV Việt Nam

HB 3,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 3,000AUD

HB 1,000AUD cho SV Việt Nam

HB 1,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 1,000AUD

HB 2,000AUD cho SV Việt Nam

HB 2,000AUD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 2,000AUD

HB 25% học phí cho SV chuyên ngành IT

HB 25% học phí cho SV chuyên ngành IT
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí

HB 20% học phí cho SV chuyên ngành IT

HB 20% học phí cho SV chuyên ngành IT
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 20% học phí cho SV chuyển tiếp đến University of Adelaide

HB 20% học phí cho SV chuyển tiếp đến University of Adelaide
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 30% học phí cho SV Việt Nam – chương trình dự bị Đại học

HB 30% học phí cho SV Việt Nam – chương trình dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 30% học phí

HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 11

HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 11
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 30% học phí

HB 50% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10

HB 50% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 50% học phí

HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10

HB 30% học phí cho học sinh Việt Nam – lớp 10
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 30% học phí

HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ

HB 20% học phí cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí

HB 20% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học

HB 20% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
Untitled Design (12)

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

HB 25% học phí cho kì học đầu tiên
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí cho kì học đầu tiên
HB 50% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 50% học phí
HB 25% học phí cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí (lên đến 3,447 AUD) trong kì học đầu tiên từ QUT
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí (lên đến 3,447 AUD)
HB 25%-50% học phí cho SV Việt Nam từ QUT
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25%-50% học phí
HB 25% học phí – Chương trình Thạc sĩ tại QUT
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí – Chương trình Cử nhân tại QUT
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí – Chương trình Cao đẳng tại QUT
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% đến 50% học phí – Chương trình tiếng Anh tại QUT
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% - 50% học phí

HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình học UTS Insearch

HB 5,000AUD cho SV quốc tế – chương trình học UTS Insearch
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000AUD

HB 10,000AUD (2,500AUD/năm) cho sinh viên quốc tế – ICHM

HB 10,000AUD (2,500AUD/năm) cho sinh viên quốc tế – ICHM
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 10,000AUD (2.500AUD/năm)

HB lên đến 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cao đẳng

HB lên đến 25% học phí cho SV quốc tế – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: lên đến 25% học phí

HB 14,400AUD cho 3 năm đại học dành cho sinh viên quốc tế – Chương trình Cử nhân ngành Điều dưỡng

HB 14,400AUD cho 3 năm đại học dành cho sinh viên quốc tế – Chương trình Cử nhân ngành Điều dưỡng
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 14,400AUD cho 3 năm

HB AUD10,000 cho 4 năm đại học

HB AUD10,000 cho 4 năm đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AUD 2,500 /năm
CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

HB 20% học phí cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
HB 20% học phí cho bậc Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 10%-40% học phí – chương trình Cử nhân

HB 10%-40% học phí – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10%-40%

HB 5,300AUD cho sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc

HB 5,300AUD cho sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,300AUD

HB 3,000AUD và 7,000AUD – chương trình Cử nhân UWA

HB 3,000AUD và 7,000AUD – chương trình Cử nhân UWA
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000AUD-7,000AUD

HB 12,000AUD

HB 12,000AUD
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 12,000AUD

HB 20,000AUD cho sinh viên quốc tế tại Perth Campus

HB 20,000AUD cho sinh viên quốc tế tại Perth Campus
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20,000AUD

HB 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí – chương trình Cử nhân tại Melbourne

HB 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí – chương trình Cử nhân tại Melbourne
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10,000AUD hoặc 50% hoặc 100% học phí

JAMES COOK UNIVERSITY

HB 20% học phí – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 20% học phí – chương trình Cử nhân tại CQU

HB 20% học phí – chương trình Cử nhân tại CQU
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí

HB 30% học phí cho sinh viên quốc tế

HB 30% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí

HB 50% học phí tối đa 3 năm cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

HB 50% học phí tối đa 3 năm cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí tối đa 3 năm

HB lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3 – chương trình Cử nhân Western Sydney

HB lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3 – chương trình Cử nhân Western Sydney
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 30% học phí từ năm 1 đến năm 3

HB 50% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình cử nhân ACU

HB 50% học phí cho sinh viên quốc tế – chương trình cử nhân ACU
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

HB 2,000-5,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt

HB 2,000-5,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000-5,000AUD

HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn

HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
HB 10% học phí cho sinh viên trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 10% học phí

HB 15% học phí cho sinh viên có người thân cùng nhập học hoặc là cựu sinh viên của trường

HB 15% học phí cho sinh viên có người thân cùng nhập học hoặc là cựu sinh viên của trường
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15% học phí

HB 1,000-2,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt

HB 1,000-2,000AUD cho sinh viên có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 1,000-2,000AUD

Bạn muốn đi du học ?