Học bổng du học Anh

Học bổng

University Of Dundee Logo

UNIVERSITY OF DUNDEE

Học bổng lên đến £10,000/năm cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến £10,000/năm
Học bổng lên đến £10,000/năm cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Lên đến £10,000/năm
Học bổng lên đến £4,000/năm cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000/năm
Học bổng lên đến £20,000 cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến £20,000
Học bổng £4,000-£5,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000-£5,000/năm
Học bổng £4,000-£5,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £4,000-£5,000/năm
logo university of bath

UNIVERSITY OF BATH

Học bổng £10,000 cho chương trình MSc Management
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000

QUEEN MARY – UNIVERSITY OF LONDON

Học bổng £3,000 cho sinh viên có thành tích tốt
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên có thành tích tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000

HERIOT WATT UNIVERSITY

Học bổng £5,000 cho khóa MSc Actuarial Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,500

UNIVERSITY OF STIRLING

Học bổng £7,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £7,000
Học bổng lên tới £8,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £8,000
University Of Hull Logo 400x400 Copy

UNIVERSITY OF HULL

Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Học bổng GREAT Scholarship 2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: từ 10,000 GBP
University Of Glasgow

UNIVERSITY OF GLASGOW

Học bổng £10,000 cho các chương trình của College of Arts & Humanities
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £10,000 cho các chương trình của School of Computing Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £10,000 cho sinh viên khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £5,000- £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng 100% cho chương trình MSc Behavioural Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng £7,000/năm cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,000
Logo Sheffield Du Hoc Gse

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Học bổng £10,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £4,000 cho sinh viên ngành Luật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000
Học bổng £5,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £10,000/năm cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £10,000/năm
Học bổng 2,500 GBP cho sinh viên quốc tế bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 GBP
Untitled Design (19)

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

Học bổng £2,000 đến £5,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000 - £5,000
Học bổng £2,000 đến £5,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000 - £5,000
Học bổng 25% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% - 50% học ph
Học bổng 25% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
Plymouth Logo

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

Học bổng lên tới 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng lên tới 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Uos Logo 400x400

UNIVERSITY OF SUNDERLAND

Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £900 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £900
Học bổng £1,400 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,400
University Exeter Logo New

UNIVERSITY OF EXETER

Học bổng 100% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
ST Andrew College Uk Logo

ST. ANDREW’S COLLEGE, CAMBRIDGE

Học bổng lên đến 75% học phí cho học sinh phổ thông
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 75% học phí
University Of York Logo 400x400

UNIVERSITY OF YORK

Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £7,500 - £10,000
Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
Học bổng 2,500 – 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 5,000GBP
Học bổng 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng từ 5,000 – 15,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000 - 15,000GBP
Học bổng lên đến 50% học phí dành cho SVVN
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 50% học phí
Học bổng 5,000GBP dành SV – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng 15,000GBP dành cho SV – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15,000GBP
Học bổng 5,000 – 10,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP

MIDDLESEX UNIVERSITY

Học bổng TOÀN PHẦN cho sinh viên nữ theo học Thạc sĩ lĩnh vực STEM
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí + SHP
Untitled Design (24)

UNIVERSITY OF SALFORD

Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng £2,500 – £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,500 - £3,000
logo-UNIVERSITY-OF-LINCOLN

UNIVERSITY OF LINCOLN

Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,000 – 4.000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 4.000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Học bổng £4,000 – £5,000 học phí cho SVQT theo học khoa Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng 15% học phí cho SVQT theo học khoa Engineering
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng £9,000 – £10,000 cho SVQT theo học các khóa về Business
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 - £10,000
Học bổng £4,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng £3,500/năm cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,500/năm
Học bổng £9,000 hoặc £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 hoặc £10,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000.
Học bổng 15% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 10% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
logo-COVENTRY-UNIVERSITY

COVENTRY UNIVERSITY

Hỗ trợ £2,000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng hỗ trợ £1,500 phí chỗ ở
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng hỗ trợ 1 năm chỗ ở cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị:
HB 20% học phí cho cựu SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% tuition fee
HB 1,500GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
University Of Surrey 400x400

UNIVERSITY OF SURREY

Học bổng £5,000 cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000

QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST

Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,500 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 – 3,000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP
Học bổng 2,000 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 3,000 GBP
Học bổng lên tới 5,000 GBP cho các khóa thuộc Queen’s Management School
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 GBP

UNIVERSITY OF GREENWICH

Học bổng 10,000 GBP cho khóa MSc Global Environmental Change hoặc MSc Agriculture for Sustainable Development tại Medway Campus
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 GBP
Học bổng 1,500 GBP cho năm bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 3,000 GBP cho năm đầu bậc Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000 GBP
Untitled Design (14)

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE

Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng 50% học phí cho kỳ nhập học tháng 1/2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (1)

CAMBRIDGE SEMINARS COLLEGE

Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 70% học phí
Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 70% học phí

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE

Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £4,000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £1.000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £1.000
Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £4,000
logo Loughborough University

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

Học bổng 10% – 20% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Nu Logo 400x400

NORTHUMBRIA UNIVERSITY

Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Untitled Design (22)

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,600
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,600
David Game College Logo

DAVID GAME COLLEGE

Học bổng 20% – 50% học phí cho sinh viên trung học
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 20% - 50% học phí
Oieg Logo

OXFORD INTERNATINAL EDUCATION GROUP (OIEG)

Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bradford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bangor
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £3,500 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học De Montford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,500
Học bổng lên tới £4,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Greenwich
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,000 - £4,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Đại học Dundee
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại London
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Oxford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
The University Of Law Logo

THE UNIVERSITY OF LAW

Hỗ trợ £500 cho sinh viên đóng đặt cọc trước ngày 31/05/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Hỗ trợ £500 cho sinh viên đóng đặt cọc trước ngày 31/05/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng lên tới £3,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng lên tới £3,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000/năm
Cardiff Metropolitan University Logo

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

Học bổng £10,000 cho sinh viên Việt Nam – Global Wales Postgraduate Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000
Học bổng lên tới £1,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
Học bổng lên tới £1,500 cho bậc Thạc sĩ và MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
Học bổng 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

DURHAM UNIVERSITY

Học bổng £2,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Ava Trường (3)

UNIVERSITY OF DERBY

Học bổng £2000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng hỗ trợ £500 khi đóng học phí sớm
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng £500 dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng £500 dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Học bổng hỗ trợ £500 khi đóng học phí sớm
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Học bổng 100% học phí dành cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng 100% học phí dành cho chương trình Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
Untitled Design

DE MONTFORT UNIVERSITY

Học bổng £500 – £1,500 dành cho chương trình Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 – £1,500
Học bổng £500 – £5,000 dành cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £5,000
HB £1,500 / £1,000 – DMU giành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500 / £1,000
HB 50% cho chương trình dự bị đại học QUB
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: £7,132
HB 100% cho chương trình dự bị đại học Newcastle
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £17,500
HB 100% cho chương trình dự bị đại học UEA
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £17,495
HB 100% học phí + hỗ trợ 5000GBP chi phí chỗ ở
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100%

Chưa xác định

Học bổng 50% học phí cho bậc Thạc sĩ – Transform Together Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Vice-Chancellor Award Bursary
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Academic Scholarships from 20% to 50% tuition fee for all levels
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% - 50%

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Hỗ trợ phí Visa cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £348
Học bổng 4,000 – 6,000GBP dành cho sinh viên của các trường FTU, NEU, UEL
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 4,000 - 6,000GBP
Uni Logo City London 400x400

CITY UNIVERSITY LONDON

Học bổng £500 – £1500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £500
Hỗ trợ chi phí thi IELTS
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,500,000 VND

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY

Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £3,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £2,000/năm cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000/năm
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £6,000 - £8,000
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000 và £8,000
Oxford Sixth Form College Logo

OXFORD SIXTH FORM COLLEGE

Học bổng lên đến 30% học phí cho khóa A-Level và BTEC Business
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 30% học phí
Untitled Design (16)

CRANFIELD UNIVERSITY

HB 3000GBP học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,000

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

Học bổng £1000 – £3000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1000 - £3000
Học bổng £1000 – £3000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1000 - £3000
Untitled Design (8)

BRUNEL UNIVERSITY

Học bổng £3,000 – £6,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £6,000
Học bổng £3,000 – £6,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £6,000
Học bổng giảm 15% học phí dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% tuition fee
Học bổng £6,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £6,000
Untitled Design (6)

UNIVERSITY OF BRISTOL

Học bổng giảm 25% học phí dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% tuition fee
Học bổng £5,000 – £10,000 ngành Tài chính và Kế toán
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £3,000 Tư pháp toàn cầu
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £5,000 – £10,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 Tư pháp toàn cầu
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 – £10,000 nhà lãnh đạo tương lai
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 – £10,000 ngành Kinh tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 – £10,000 ngành Tài chính và Kế toán
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng 20,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 20,000GBP
Untitled Design (4)

UNIVERSITY OF BRIGHTON

Học bổng £3,000 từ Phó Hiệu Trưởng
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Uob Logo 400x400

UNIVERSITY OF BRADFORD

Học bổng £11,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Up to £11,000
Học bổng ngành Kỹ thuật kiến ​​trúc và Công nghệ kiến ​​trúc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
Uni Logo Bournemouth 400x400

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

Học bổng £3,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,500

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

Học bổng £500 – £2,000 dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £2,000
Học bổng hỗ trợ đóng học phí sớm
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Untitled Design (14)

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

Học bổng Thạc sĩ £2,500 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,500
Học bổng 40% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Up to 40%
Học bổng dành cho Thạc sĩ Luật và Cao đẳng Nghệ thuật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: one year's tuition fees at Home rates for full-time applicants, or two years part-time
Học bổng 50% dành cho ngành công nghệ tài chính MSc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Up to 50%
Học bổng £3,000 cho SV quốc tế (áp dụng cho năm nhất)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Untitled Design (6)

BANGOR UNIVERSITY

Học bổng £4,000 – £6,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £4,000 - £6,000
Học bổng £3,000 – £10,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £10,000
Học bổng £1000 dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1000
Aston University Logo

ASTON UNIVERSITY

Học bổng Đại sứ £3,000 (trừ MBA, OSPAP)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng 8,000GBP (trừ MBA, OSPAP)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 8,000GBP
Học bổng Đại sứ £3,000 (trừ ngành Dược)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng 8,000GBP (trừ ngành Dược)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 8,000GBP
Học bổng 40% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 40% học phí
Học bổng 100% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Leeds Beckett Logo 400x400

LEEDS BECKETT UNIVERSITY

Học bổng 50% học phí – Ngành Kiến trúc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,000GBP trong năm học đầu tiên
HB 1,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,000GBP trong năm học đầu tiên
HB 4,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 4,000GBP trong năm học đầu tiên
HB 1,000GBP/năm cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,000GBP/năm
HB 1,500GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 1,500GBP
University Of Sussex 400x400

UNIVERSITY OF SUSSEX

Học bổng 2,000GBP dành cho sinh viên ngành Kinh doanh
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
Học bổng lên đến 50% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 50% học phí
Học bổng lên đến 7,500GBP dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500GBP
Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng từ 5,000 – 7,500 GBP dành cho sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 - 7,500 GBP
Học bổng lên đến 7,500GBP dành cho sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 7,500GBP
Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí dành cho SV – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 3,000GBP dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP
Học bổng 1,500 – 5,000GBP – chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 - 5,000GBP
HB 3,000GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP
HB 50% học phí cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
HB 2,000GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
University Of Northampton Logo 400x400

UNIVERSITY OF NORTHAMPTON

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

Chưa xác định

HB từ 1,000 đến 8,000GBP dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: từ 1,000 đến 8,000GBP
HB từ 1,000 đến 8,000GBP dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: từ 1,000 đến 8,000GBP
HB 2,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 2,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 25% học phí dành cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
HB 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí dành cho SV quốc tế – chương trình Sau đại học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí dành cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
HB 5,000GBP cho SV quốc tế năm nhất
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000GBP
Vietnam Business School and School of Education and Professional Development scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000 - £4,000
Vietnam 50% scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% tuition fee

Chưa xác định

HB 20% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
HB 1,000GBP/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,000GBP/năm
HB 1,000GBP/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,000GBP/năm
HB lên đến 5,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 5,000GBP
HB 1,000GBP đến 2,500GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,000GBP đến 2,500GBP
HB 3,000GBP – 4,500GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP - 4,500GBP
Untitled Design (20)

OXFORD BROOKES UNIVERSITY

HB lên đến 5,000GBP/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000GBP/năm
HB lên đến 1,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 1,000GBP

Chưa xác định

HB lên đến 70% học phí dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 70% học phí
HB 4,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 4,000GBP
HB 5,000GBP/năm trong 3 năm học cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 5,000GBP/năm trong 3 năm học
HB 5,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000GBP trong năm học đầu tiên
HB 6,000GBP/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 6,000GBP/năm
HB 6,000GBP/năm cho 3 năm học cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 6,000GBP/năm cho 3 năm học
Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP
Học bổng 1,500GBP/năm cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,500GBP/năm
Học bổng 3,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000GBP

Chưa xác định

HB lên đến 15,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 15,000GBP
HB 4,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 4,000GBP
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
HB lên đến 100% học phí cho SV – ngành Fashion
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 100% học phí
HB 6,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 6,000GBP

Chưa xác định

HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP trong năm học đầu tiên
HB 3,000GBP trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000GBP trong năm học đầu tiên
HB lên đến 10,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 10,000GBP

KINGS EDUCATION

HB 40% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 40% học phí
HB 50% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 50% học phí
HB 100% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 100% học phí
HB 100% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 100% học phí
HB lên đến 4,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 4,000GBP
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 7,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 7,000GBP
HB 75% học phí – Dự bị ĐH tại Kings Brighton
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 75% học phí

Chưa xác định

HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
HB 5,000GBP cho sinh viên quốc tế – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000GBP
HB 3,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 3,000GBP
HB lên đến 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 2,000GBP
HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 6,000GBP
HB lên đến 6,000GBP cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 6,000GBP
HB 10% học phí cho năm học đầu tiên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% học phí
HB 20% học phí cho năm học đầu tiên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí cho năm học đầu tiên
HB 100% học phí cho tối đa 3 năm học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí cho tối đa 3 năm học
HB 2,000GBP – 3,000GBP cho năm học đầu tiên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP - 3,000GBP cho năm học đầu tiên
HB 100% học phí cho tối đa 4 năm học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí cho tối đa 4 năm học
HB 2,500GBP-3,000GBP cho năm học đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500GBP-3,000GBP
HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500GBP - 3,000GBP
HB 1,500GBP – 3,000GBP cho SV quốc tế hệ Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,500GBP - 3,000GBP
HB 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Đại học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
HB 6,000GBP cho sinh viên Việt Nam – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 6,000GBP
HB 6,000GBP trong năm học đầu tiên cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 6,000GBP trong năm học đầu tiên

Chưa xác định

HB 1,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,000GBP
HB lên đến 50% học phí cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 50% học phí
HB 7,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 7,000GBP
HB 3,000GBP cho SV Việt Nam – chương trình tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 3,000GBP

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

Học bổng 3,000GBP dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 3,000GBP

Chưa xác định

HB 1,000GBP cho SV quốc tế – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,000GBP
HB học phí + tiền trợ cấp – hệ Tiến sĩ
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: học phí + tiền trợ cấp
HB 7,000GBP/năm cho 3 năm học – hệ Tiến sĩ
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: 7,000GBP/năm cho 3 năm học
HB 2,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 3,000GBP cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ