Học bổng

Học bổng

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-YORK

UNIVERSITY OF YORK

Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £7,500 - £10,000
Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
Học bổng 2,500 – 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 5,000GBP
Học bổng 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng từ 5,000 – 15,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000 - 15,000GBP
Học bổng 5,000GBP dành SV – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng 15,000GBP dành cho SV – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15,000GBP
Học bổng 5,000 – 10,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP
logo-MIDDLESEX-UNIVERSITY

MIDDLESEX UNIVERSITY

Học bổng TOÀN PHẦN cho sinh viên nữ theo học Thạc sĩ lĩnh vực STEM
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí + SHP
Willowdale High School

Willowdale High School

Học bổng 3,000 – 8,000 CAD cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 3,000 - 8,000 CAD
Học bổng 2,000 CAD cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 2,000 CAD
UNIVERSITY-OF-SALFORD-logo

UNIVERSITY OF SALFORD

Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng £2,500 – £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,500 - £3,000
Acu Logo

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-LINCOLN

UNIVERSITY OF LINCOLN

Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,000 – 4.000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 4.000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP
logo-UNIVERSITY-OF-STRATHCLYDE

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Học bổng £4,000 – £5,000 học phí cho SVQT theo học khoa Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng 15% học phí cho SVQT theo học khoa Engineering
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 20% học phí cho SVQT theo học khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng £9,000 – £10,000 cho SVQT theo học các khóa về Business
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 - £10,000
Học bổng £4,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng £3,500/năm cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,500/năm
Học bổng £9,000 hoặc £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 hoặc £10,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000.
Học bổng 15% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 10% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY

Western Sydney University

Học bổng $A1,000 – $A3,000 cho các chương trình chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $A1,000 - $A3,000
Ưu đãi $A150/tuần cho hợp đồng KTX năm đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $A150/tuần
Học bổng $A3,000 – $A6,000 cho các chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $A3,000 - $A6,000
Học bổng 50% học phí cho một số chuyên ngành học đặc biệt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

Chưa xác định

Học bổng 50% học phí cho khóa MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Miễn phí 20 tuần học tiếng Anh ELICOS
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 20 tuần học tiếng Anh
Học bổng 25% học phí cho Sinh viên Quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
HB 10%-40% học phí – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10%-40%
HB 5,300AUD cho sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,300AUD
HB 3,000AUD và 7,000AUD – chương trình Cử nhân UWA
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000AUD-7,000AUD
Logo Sheffield Du Hoc Gse

The University of Sheffield

Học bổng 2,500 GBP cho sinh viên quốc tế bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 GBP
Học bổng 2,500 GBP cho sinh viên quốc tế bậc Sau Đại học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 GBP
Học bổng 25% học phí cho bậc Thạc sĩ – Kỳ tháng 9/2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 50% học phí cho bậc Cử nhân – Kỳ tháng 9/2023
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-HULL

UNIVERSITY OF HULL

Học bổng GREAT Scholarship 2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: từ 10,000 GBP
Học bổng 50% học phí cho ứng viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 9,000 Bảng Anh cho khóa BSc Chemistry and MChem Chemistry – Kỳ tháng 9/2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 9,000 GBP
Học bổng 9,000 Bảng Anh cho khóa BSc Chemistry and MChem Chemistry – Kỳ tháng 9/2023
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 9,000 GBP

Chưa xác định

Hỗ trợ £2,000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Hỗ trợ £2,000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng hỗ trợ £1,500 phí chỗ ở
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng hỗ trợ 1 năm chỗ ở cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị:
HB 20% học phí cho cựu SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% tuition fee
HB 1,500GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000GBP
HB 2,000GBP cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000GBP
HB lên đến 21,755USD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: lên đến 21,755USD
logo-UNIVERSITY-OF-SURREY

UNIVERSITY OF SURREY

Học bổng £2,500 – £5,000 – £10,000 cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,500 - £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000

OHIO UNIVERSITY

Học bổng lên tới 100% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
logo-QUEEN’S-UNIVERSITY-BELFAST

QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST

Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,500 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 – 3,000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP
Học bổng 2,000 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 3,000 GBP
Học bổng lên tới 5,000 GBP cho các khóa thuộc Queen’s Management School
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 GBP

The University of Sydney

Học bổng lên đến 20,000 AUD hoặc 50%-100% học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20,000 AUD | 50%-100% học phí
Học bổng lên đến 20,000 AUD hoặc 50%-100% học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20,000 AUD | 50%-100% học phí
Học bổng AU$5,000 – AU$40,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$40,000
Học bổng AU$2,500 – AU$5,000 cho bậc Dự bị Đại học tại Taylor’s College
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2,500 - AU$5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
University Of Dundee Logo

University of Dundee

Học bổng 6,000 GBP/năm cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 6,000 GBP/năm
Học bổng 6,000 GBP/năm cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 6,000 GBP/năm

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Học bổng 30% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí
Học bổng 4.000 AUD cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 4.000 AUD
Waikato Logo 1x1

University of Waikato

Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZD$15,000
Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$15,000
logo-UNIVERSITY-OF-GREENWICH

UNIVERSITY OF GREENWICH

Học bổng 10,000 GBP cho khóa MSc Global Environmental Change hoặc MSc Agriculture for Sustainable Development tại Medway Campus
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 GBP
Học bổng 1,500 GBP cho năm bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 3,000 GBP cho năm đầu bậc Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000 GBP

Chưa xác định

Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 50% học phí cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
International Student Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25%-50% tuition fee
International Student Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25%-50% tuition fee
Dean’s International Undergraduate Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $6,000
Dean’s Undergraduate Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000/năm
Business Honours Scholarships
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000
Master by coursework
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000
MBA Scholarship for Outstanding International Students
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000
International Academic Excellence Award
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $2,000
UTS Science Scholarship for Outstanding International Students
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $2,000
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

Học bổng A$5,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$5,000/năm
Học bổng A$5,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2023
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$5,000/năm
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ/Thạc sĩ nghiên cứu
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: Học phí & Sinh hoạt phí
HERRIOT WATT UNIVERSITY

HERIOT WATT UNIVERSITY

Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,500
logo-UNIVERSITY-OF-GLOUCESTERSHIRE

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE

Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng 50% học phí cho kỳ nhập học tháng 1/2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Icms International College Management Sydney Logo

INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT, SYDNEY (ICMS)

Học bổng 50% học phí cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Logo TẬp ĐoÀn GiÁo DỤc Kaplan Usa

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KAPLAN USA

Học bổng cho chương trình của trường Simmons University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên tới 50% học phí
Học bổng cho chương trình của trường Pace University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $3,500 - $30,000
Học bổng cho chương trình của trường Arizona State University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $3.600 - $14,500
University Canada West Logo

University Canada West

Học bổng cho chương trình MBA – Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: CA$7,000
Học bổng cho chương trình Cử nhân Commerce & Cử nhân Business Communication
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$ 13,608
Học bổng 10.000 CAD cho 2 năm chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 CAD
Học bổng 20.000 CAD cho 4 năm đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20.000 CAD
Cambridge Seminar College Logo

Cambridge Seminars College

Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 70% học phí
Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 70% học phí
University Of Connecticut Logo

University of Connecticut

Học bổng $5,000 – $10,000 – $15,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000 - $10,000 - $15,000

Chưa xác định

Học bổng NZD 5.000 cho khóa học Dự Bị Đại Học Accelerated (6 tháng)
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: NZD 5.000
Học bổng lên đến 5,000NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000NZD
Học bổng lên đến 7,500NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500NZD
HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZ$5,000
HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZ$10,000
Scholarship for International Student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Variable
Arts International Masters Degree Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 NZD
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: variable
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: variable
International Student Achievement Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: variable
logo-UNIVERSITY-OF-HERTFORDSHIRE

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE

Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £4,000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £1.000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £1.000
Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £4,000
Loughborough University Logo

Loughborough University

Học bổng 10% – 20% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
logo-NORTHUMBRIA-UNIVERSITY

NORTHUMBRIA UNIVERSITY

Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
UNIVERSITY OF WOLLONGONG

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

Học bổng 10% – 20% học phí cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 10% – 30% học phí cho chương trình cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% - 30% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Diploma
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí
UNIVERSITY OF NEWCASTLE

UNIVERSITY OF NEWCASTLE

Học bổng A$10,000/năm cho chương trình Y tá bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Cambrian College Logo

Cambrian College

Học bổng CA$500 – CA$1.000 cho du học sinh hoàn thành năm đầu tại trường với GPA từ 3.5
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500 - CA$1.000
Tặng voucher mua sách trị giá CA$500 cho sinh viên nhập học tại trường
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500
Giảm giá chi phí cho KTX CA$425/tháng cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$425/tháng

Chưa xác định

Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,600
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,600
MBA Programme Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% - 40% Tuition fee
MBA Full-Time Merit Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% Tuition fee
GOAL Award
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: 10% Tuition fee
GOAL Award
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% Tuition fee
GOAL Award
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% tuition fee
Florida International University 770x362

Florida International University

Học bổng US$4,000 cho du học sinh nhập học năm đầu tiên tại trường
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: US$4,000
David Game College Logo

David Game College

Học bổng 20% – 50% học phí cho sinh viên trung học
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 20% - 50% học phí
Oieg Logo

Oxford International Education Group (OIEG)

Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bradford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bangor
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £3,500 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học De Montford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,500
Học bổng lên tới £4,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Greenwich
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,000 - £4,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Đại học Dundee
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại London
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Oxford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Cao Dang Coquitlam College British Columbia Canada Logo

COQUITLAM COLLEGE

Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% - 50% - 100% học phí
LANGARA COLLEGE

LANGARA COLLEGE

Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: C$3.000
Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: C$3.000
Nanyang Inst Uni Logo

HỌC VIỆN QUẢN LÝ NANYANG SINGAPORE (NIM)

Học bổng S$2,000 cho chương trình Kỹ thuật & Mầm non
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: S$2,000
Học bổng S$1,500 cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: S$1,500
Học bổng S$1,000 – S$4,000 cho chương trình Du lịch và Khách sạn & Kinh doanh
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: S$1,000 - S$4,000
Học bổng S$ 3,000 cho chương trình Du lịch và Khách sạn & Kinh doanh
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: S$ 3,000
Học bổng S$3,000 – S$6,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: S$3,000 - S$6,000
The University Of Law Logo

The University of Law

Hỗ trợ £500 cho sinh viên đóng đặt cọc trước ngày 31/05/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Hỗ trợ £500 cho sinh viên đóng đặt cọc trước ngày 31/05/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng lên tới £3,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng lên tới £3,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000/năm
Fullsail Unviersity Logo

FULL SAIL UNIVERSITY

Học bổng 100% học phí + 1 laptop cho sinh viên theo học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
Cardiff Metropolitan University Logo

Cardiff Metropolitan University

Học bổng £10,000 cho sinh viên Việt Nam – Global Wales Postgraduate Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000
Học bổng lên tới £1,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
Học bổng lên tới £1,500 cho bậc Thạc sĩ và MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
Học bổng 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-DURHAM

UNIVERSITY OF DURHAM

Học bổng £2,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
logo-UNIVERSITY-OF-DERBY

UNIVERSITY OF DERBY

Học bổng £2000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng hỗ trợ £500 khi đóng học phí sớm
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng £500 dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500
Học bổng £500 dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Học bổng hỗ trợ £500 khi đóng học phí sớm
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500
Học bổng 100% học phí dành cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng 100% học phí dành cho chương trình Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí
logo-DE-MONTFORT-UNIVERSITY

DE MONTFORT UNIVERSITY

Học bổng £500 – £1,500 dành cho chương trình Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 – £1,500
Học bổng £500 – £5,000 dành cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £5,000
HB £1,500 / £1,000 – DMU giành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500 / £1,000
HB 100% học phí + hỗ trợ 5000GBP chi phí chỗ ở
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100%

UNIVERSITY OF CANBERRA

Học bổng 15% học phí cho các khóa dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 15% học phí
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: AU$2.000
Hỗ trợ AU$1.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: AU$1.000
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2.000
Ryerson University Logo

RYERSON UNIVERSITY

Học bổng CA$5.000 cho sinh viên có thành tích tốt (chỉ áp dụng Năm Nhất)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$5.000
Học bổng CA$40.000 cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$40.000
Học bổng cho sinh viên on-shore hoặc tốt nghiệp trường quốc tế Canada tại Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$1.000 - CA$4.000
Elmhurst University Logo

ELMHURST UNIVERSITY

Học bổng lên đến $100,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến $100,000

Chưa xác định

Học bổng 50% học phí cho bậc Thạc sĩ – Transform Together Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Vice-Chancellor Award Bursary
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Academic Scholarships from 20% to 50% tuition fee for all levels
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% - 50%
Học bổng 50% học phí cho bậc đại học – Transform Together Scholarships
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Automatic discounts and bursaries
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: £1,000
Automatic discounts and bursaries
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,000
Automatic discounts and bursaries
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
Postgraduate Entrant Accommodation Bursary
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: £1,000
Postgraduate Entrant Accommodation Bursary
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,000
Entrant Accommodation Bursary
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
BA International Honours Scholarship: Scholarship for Excellence
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000
International Undergraduate Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000 - £4,000/year
logo-UNIVERSITY-OF-EAST-ANGLIA

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA

Hỗ trợ phí Visa cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £348
Học bổng 4,000 – 6,000GBP dành cho sinh viên của các trường FTU, NEU, UEL
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 4,000 - 6,000GBP
Vietnamese Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £4,000
logo-CITY-UNIVERSITY-LONDON

CITY UNIVERSITY LONDON

Học bổng £500 – £1500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £500
Hỗ trợ chi phí thi IELTS
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,500,000 VND
Iceap Ns Logo

ICEAP Nova Scotia

Học bổng 800 CAD cho mỗi cấp bậc tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 800 CAD
Cape Breton University Logo

Cape Breton University

Học bổng từ $500 – $7,500 mỗi năm cho sinh viên có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $500 - $7,500
Southern Oregon University Logo

SOUTHERN OREGON UNIVERSITY

Học bổng lên đến $14,000 cho 4 năm đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $14,000
MASSEY UNIVERSITY

MASSEY UNIVERSITY

Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $5000 NZD
logo-MANCHESTER-METROPOLITAN-UNIVERSITY

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY

Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £3,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £2,000/năm cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000/năm
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £6,000 - £8,000
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000 và £8,000
Oxford Sixth Form College Logo

OXFORD SIXTH FORM COLLEGE

Học bổng 20% – 40% học phí cho học sinh có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 20% - 40% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-EXETER

UNIVERSITY OF EXETER

Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Versions

University of Manitoba

Học bổng CAD $1,500 cho sinh viên học chương trình Cao đẳng Năm Nhất – Kỳ tháng 9/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CAD $1,500
Học bổng CAD $750 cho sinh viên học chương trình Cao đẳng Năm Nhất – Kỳ tháng 5/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CAD $750
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

Học bổng 15% học phí áp dụng kèm các học bổng khác – cho Kỳ tháng 7 và 9/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 15% học phí áp dụng kèm các học bổng khác – cho Kỳ tháng 7 và 9/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng AU$5,000 – AU$10,000 cho SV từ chương trình Dự bị Đại học UNSW Global
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$10,000
Học bổng AU$5,000 – AU$10,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$10,000/năm
Học bổng AU$5,000 – AU$10,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$10,000/năm
Học bổng 100% học phí hoặc AU$20,000/năm cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí hoặc AU$20,000/năm
Học bổng 100% học phí hoặc AU$20,000/năm cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí hoặc AU$20,000
THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

Học bổng AU$10,000 cho chương trình chuyển tiếp đại học – Kỳ tháng 7/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$10,000
Học bổng AU$6,000 – AU$10,000 cho bậc Dự bị đại học – Kỳ tháng 7/2022
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$6,000 - AU$10,000
Tottenhall College Logo

TETTENHALL COLLEGE

Học bổng 10% – 40% cho cả học phí và ăn ở nội trú
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 10% - 40% chi phí
Queens College Logo

Queens College – The City University of New York

Học bổng lên đến US$2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $2,000
Giảm US$500 cho SV đóng học phí trước ngày 03.06.2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $500
cranfield-university-logo

CRANFIELD UNIVERSITY

HB 3000GBP học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,000

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

Học bổng £1000 – £3000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1000 - £3000
Học bổng £1000 – £3000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1000 - £3000
John F. Kennedy Catholic School Warren Ohio

John F. Kennedy Catholic School

Học bổng Trung học cho SV quốc tế $7,000 – $12,000 – $15,000
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: $7,000 – $12,000 – $15,000
Ursuline High School Logo

Ursuline High School

Học bổng Trung học cho SV quốc tế $7,000 – $12,000 – $15,000
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: $7,000 - $12,000 - $15,000
logo-BRUNEL-UNIVERSITY

BRUNEL UNIVERSITY

Học bổng £6,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng £6,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £6,000
Học bổng £2,000 ngành kĩ thuật Điện và Điện tử
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng giảm 15% học phí dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% tuition fee
Học bổng MBA £3500 – £6000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3500 - £6000
Học bổng giảm 10% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: 10% tuition fee
Học bổng giảm 10% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% tuition fee
Học bổng giảm 10% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% tuition fee
Học bổng hỗ trợ đóng học phí sớm
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2% tuition fee
Học bổng hỗ trợ đóng học phí sớm
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2% tuition fee
logo-UNIVERSITY-OF-BRISTOL

UNIVERSITY OF BRISTOL

Học bổng giảm 25% học phí dành cho cựu sinh viên
 • Bậc học: Thạc sĩ