Học bổng

Học bổng

University Of Surrey 400x400

UNIVERSITY OF SURREY

Hỗ trợ £2,000 cho sinh viên đóng đặt cọc sớm
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Hỗ trợ £2,000 cho sinh viên đóng đặt cọc sớm
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Học bổng £7,500 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
Học bổng £5,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng 10% – 50% học phí cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 50% học phí
Thiết Kế Chưa Có Tên (40)

UNIVERSITY OF OTAGO

Học bổng NZD$10,000 cho bậc cử nhân (áp dụng cho năm Nhất)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$10,000

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Học bổng lên tới £12,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £12,000
Học bổng £4,000 – £5,000 học phí cho SVQT theo học khoa Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng 15% học phí cho SVQT theo học khoa Engineering
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 20% học phí cho SVQT theo học khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng £9,000 – £10,000 cho SVQT theo học các khóa về Business
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 - £10,000
Học bổng £4,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000 - £5,000
Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế ngành Khoa học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng £3,500/năm cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội và Nhân Văn
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,500/năm
Học bổng £9,000 hoặc £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £9,000 hoặc £10,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000.
Học bổng 15% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng 10% học phí cho sinh viên quốc tế học ngành Kỹ thuật
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
Untitled Design (14)

UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE

Học bổng lên đến 100% học phí cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 100% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (8)

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

Học bổng £2.000 – £4.000 cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2.000 - £4.000
Học bổng £2.000 – £3.500 cho năm đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2.000 - £3.500
Uob Logo 400x400

UNIVERSITY OF BRADFORD

Học bổng £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng GREAT Scholarships 2024
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £11,000 cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Up to £11,000
Học bổng ngành Kỹ thuật kiến ​​trúc và Công nghệ kiến ​​trúc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
University Of Sussex 400x400

UNIVERSITY OF SUSSEX

Học bổng £2,000 cho các chương trình về Kinh doanh, Kỹ sư và CNTT
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng £5,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000/năm
Học bổng £3,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
logo-COVENTRY-UNIVERSITY

COVENTRY UNIVERSITY

Hỗ trợ thêm £2,000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Hỗ trợ thêm £2,000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Học bổng £1,000 cho chương trình Top-up vào năm cuối Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
Học bổng £3,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY

Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £3,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £2,000/năm cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000/năm
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £6,000 - £8,000
Học bổng £6,000 và £8,000 dành cho các sinh viên với thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000 và £8,000
logo Loughborough University

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

Học bổng 50%- 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50%- 100% học phí
Học bổng 10% – 20% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (3)

INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGEMENT, SYDNEY (ICMS)

Học bổng 18,000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 18,000 AUD
Học bổng 13,760 AUD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 13,760 AUD
Học bổng 35,000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 35,000 AUD
Học bổng 35% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 30% học phí
Học bổng 35% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí
Miễn phí 10 tuần học Dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 4,900 AUD
Untitled Design (16)

CRANFIELD UNIVERSITY

Học bổng 10,000 Bảng Anh cho các khóa học về quản lý
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng 10,000 Bảng Anh cho các khóa học về quản lý
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £10,000
Untitled Design (5)

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY (UTS)

Học bổng lên đến 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% - 100% học phí
Học bổng lên đến 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% - 100% học phí
Học bổng A$8,000 cho các khóa dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: A$8,000
Học bổng A$4,000 – A$8,000 cho các khóa chuyển tiếp
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: A$4,000 - A$8,000
Học bổng A$4,000 – A$8,000 cho các khóa chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: A$4,000 - A$8,000
Edinburgh Napier University

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY

Học bổng £2,000 – £4,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000 - £4,000
Học bổng £2,000 – £4,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000 - £4,000
Aston University Logo

ASTON UNIVERSITY

Học bổng từ £3,000 – £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £10,000
Học bổng từ £3,000 – £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £10,000
Học bổng Aston Enterprise lên tới 100% học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng MBA lên tới £12,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £12,000
MASSEY UNIVERSITY

MASSEY UNIVERSITY

Học bổng 20% học phí cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $5000 NZD

LANCASTER UNIVERSITY

Học bổng lên đến £6,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên đến £13,300 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến £13,300
Nu Logo 400x400

NORTHUMBRIA UNIVERSITY

Học bổng £1,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £1,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,000
Essex Logo 400x400

UNIVERSITY OF ESSEX

Học bổng £3,000 cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 10% – 100% học phí cho khóa MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 100% học phí
University Of Dundee Logo

UNIVERSITY OF DUNDEE

Học bổng lên đến £10,000/năm cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Lên đến £10,000/năm
Học bổng lên đến £4,000/năm cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000/năm
Học bổng lên đến £20,000 cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến £20,000
Học bổng £4,000-£5,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000-£5,000/năm
Học bổng £4,000-£5,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £4,000-£5,000/năm
logo university of bath

UNIVERSITY OF BATH

Học bổng £5,000 – £10,000 cho các khóa thuộc khoa Management
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000

QUEEN MARY – UNIVERSITY OF LONDON

Học bổng £3,000 cho sinh viên có thành tích tốt
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £3,000
Học bổng £3,000 cho sinh viên có thành tích tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000

HERIOT WATT UNIVERSITY

Học bổng £5,000 cho khóa MSc Actuarial Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £1,500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,500

UNIVERSITY OF STIRLING

Học bổng £7,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £7,000
Học bổng lên tới £8,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £8,000
Erasmus University Rotterdam Logo

ERASMUS UNIVERSITTY ROTTERDAM

Học bổng 5,000 EUR – 15,000 EUR cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 EUR - 15,000 EUR
University Of Amsterdam Logo

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Học bổng lên đến 100% học phí (tùy theo ngành)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 100% học phí
Học bổng lên đến 18.000 EUR cho sinh viên quốc tế (tùy theo ngành)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 18.000 EUR
Untitled Design (1)

CHARLES DARWIN UNIVERSITY

Học bổng 10% – 20% học phí cho các khóa Tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 10% – 20% học phí cho các khóa dự bị
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 10% - 20% học phí
Học bổng 30% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 30% - 50% học phí
Học bổng 30% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% - 50% học phí
Học bổng 20% học phí cho ngành Điều dưỡng (Nursing)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
University Of Hull Logo 400x400 Copy

UNIVERSITY OF HULL

Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000
Học bổng GREAT Scholarship 2023
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: từ 10,000 GBP
University Of Glasgow

UNIVERSITY OF GLASGOW

Học bổng £10,000 cho các chương trình của College of Arts & Humanities
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £10,000 cho các chương trình của School of Computing Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £10,000 cho sinh viên khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £5,000- £10,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng 100% cho chương trình MSc Behavioural Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng £7,000/năm cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,000
Logo Niagara College

NIAGARA COLLEGE

Học bổng $2,500/kỳ cho học sinh khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $2,500/kỳ
Học bổng $1,000/kỳ cho học sinh khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $1,000/kỳ
Học bổng cho khóa dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: $750 - $1,500
Logo Sheffield Du Hoc Gse

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Học bổng £10,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £10,000
Học bổng £4,000 cho sinh viên ngành Luật
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £4,000
Học bổng £5,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £10,000/năm cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £10,000/năm
Học bổng 2,500 GBP cho sinh viên quốc tế bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 GBP
Học bổng 2,500 GBP cho sinh viên quốc tế bậc Sau Đại học
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 GBP

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

Học bổng 15% học phí cho chương trình Diploma
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 15% học phí
Học bổng AU$5,000 cho SV từ chương trình Dự bị Đại học UNSW Global
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000
Học bổng AU$5,000 – AU$10,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$10,000/năm
Học bổng AU$5,000 – AU$10,000/năm cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$10,000/năm
Học bổng 100% học phí hoặc AU$20,000/năm cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí hoặc AU$20,000/năm
Học bổng 100% học phí hoặc AU$20,000/năm cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí hoặc AU$20,000

FEDERATION UNIVERSITY

Học bổng từ AU$2,000 – 20% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: AU$2,000 - 20% học phí
Học bổng từ AU$2,000 – 20% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$2,000 - 20% học phí
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (1)

MACQUARIE UNIVERSITY

Học bổng lên đến 20.000 AUD cho sinh viên bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 AUD/năm
Học bổng lên đến 40.000 AUD cho sinh viên bậc cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10.000 AUD/năm
HB 5,000AUD cho sinh viên ASEAN
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000AUD
Untitled Design (19)

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY

Học bổng £2,000 đến £5,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000 - £5,000
Học bổng 25% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% - 50% học ph
Học bổng 25% – 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Học bổng $7,000 NZD từ Faculty of Culture and Society
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $7,000 NZD
Học bổng $7,000 NZD từ Faculty of Culture and Society
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $7,000 NZD
Học bổng $5,000-$10,000 NZD từ Faculty of Design and Creative Technologies
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000-$10,000 NZD
Học bổng $5,000-$10,000 NZD từ Faculty of Design and Creative Technologies
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000-$10,000 NZD
Học bổng $5,000NZD cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $5,000NZD
Học bổng $5,000NZD cho sinh viên Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000NZD

GRIFFITH UNIVERSITY

Học bổng 25% – 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
Học bổng 25% – 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% - 50% học phí
Plymouth Logo

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

Học bổng lên tới 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng lên tới 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,000
Học bổng £2,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £2,000

UNIVERSITY OF CANBERRA

Học bổng 10% – 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 25% học phí
Học bổng 10% – 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% - 25% học phí
Học bổng 15% học phí cho các khóa dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 15% học phí
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: AU$2.000
Hỗ trợ AU$1.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: AU$1.000
Hỗ trợ AU$2.000 cho sinh viên đóng học phí trước ngày 27.05.2022
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2.000
Southern Cross University Logo 400x400

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

Học bổng từ AUD 4,000 đến 50% học phí cho sinh viên xuất sắc nhập học The Hotel School
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 50% học phí
Học bổng AUD 2,000 cho sinh viên Việt Nam nhập học tháng 7/2023 vào The Hotel School
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AUD 2,000
Uos Logo 400x400

UNIVERSITY OF SUNDERLAND

Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng £900 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £900
Học bổng £1,400 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,400
University Exeter Logo New

UNIVERSITY OF EXETER

Học bổng 100% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £1,500 cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £1,500
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
Học bổng £5,000 – £10,000 cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000 - £10,000
ST Andrew College Uk Logo

ST. ANDREW’S COLLEGE, CAMBRIDGE

Học bổng lên đến 75% học phí cho học sinh phổ thông
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 75% học phí

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
University Of York Logo 400x400

UNIVERSITY OF YORK

Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000 - £7,500 - £10,000
Học bổng kỷ niệm 60 năm thành lập
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £7,500
Học bổng 2,500 – 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 5,000GBP
Học bổng 5,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng từ 5,000 – 15,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000 - 15,000GBP
Học bổng 5,000GBP dành SV – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000GBP
Học bổng 15,000GBP dành cho SV – chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15,000GBP
Học bổng 5,000 – 10,000GBP dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 5,000 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP
HB 2,500 – 10,000GBP dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 - 10,000GBP

MIDDLESEX UNIVERSITY

Học bổng TOÀN PHẦN cho sinh viên nữ theo học Thạc sĩ lĩnh vực STEM
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 100% học phí + SHP
Thiết Kế Chưa Có Tên (15)

WILLOWDALE HIGH SCHOOL

Học bổng 3,000 – 8,000 CAD cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 3,000 - 8,000 CAD
Học bổng 2,000 CAD cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 2,000 CAD
Untitled Design (24)

UNIVERSITY OF SALFORD

Học bổng £3,000 – £5,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £3,000 - £5,000
Học bổng £2,500 – £3,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £2,500 - £3,000
Australian Catholic University logo

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Hỗ trợ 20% chi phí KTX cho sinh viên quốc tế (HĐ 12 tháng)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% chi phí KTX
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng A$ 2,500-7.500 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$ 2,500-7.500
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
logo-UNIVERSITY-OF-LINCOLN

UNIVERSITY OF LINCOLN

Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,000 – 4.000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 4.000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP
Untitled Design (4)

WESTERN SYDNEY UNIVERSITY

Học bổng $A1,000 – $A3,000 cho các chương trình chuyển tiếp
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $A1,000 - $A3,000
Ưu đãi $A150/tuần cho hợp đồng KTX năm đầu tiên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $A150/tuần
Học bổng $A3,000 – $A6,000 cho các chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: $A3,000 - $A6,000
Học bổng 50% học phí cho một số chuyên ngành học đặc biệt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí

UNIVERSITY OF TASMANIA

Học bổng 50% học phí cho khóa MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Miễn phí 20 tuần học tiếng Anh ELICOS
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 20 tuần học tiếng Anh
Học bổng 25% học phí cho Sinh viên Quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
HB 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Thiết Kế Chưa Có Tên (5)

OHIO UNIVERSITY

Học bổng lên tới 100% học phí cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100% học phí

QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST

Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Hỗ trợ 1,500 GBP cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 50% học phí cho sinh viên xuất sắc (số lượng có hạn)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
Học bổng 2,500 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 – 3,000 GBP
Học bổng 2,000 GBP cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000 GBP
Học bổng 2,000 – 3,000 GBP cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,000 - 3,000 GBP
Học bổng lên tới 5,000 GBP cho các khóa thuộc Queen’s Management School
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000 GBP

UNIVERSITY OF SYDNEY

Học bổng lên đến 20,000 AUD hoặc 50%-100% học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20,000 AUD | 50%-100% học phí
Học bổng lên đến 20,000 AUD hoặc 50%-100% học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20,000 AUD | 50%-100% học phí
Học bổng AU$5,000 – AU$40,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: AU$5,000 - AU$40,000
Học bổng AU$2,500 – AU$5,000 cho bậc Dự bị Đại học tại Taylor’s College
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: AU$2,500 - AU$5,000
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20% học phí
Swinburne Logo 400x400

SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Học bổng 30% học phí cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30% học phí
Học bổng 4.000 AUD cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 4.000 AUD
the university of waikato

UNIVERSITY OF WAIKATO

Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$15,000

UNIVERSITY OF GREENWICH

Học bổng 10,000 GBP cho khóa MSc Global Environmental Change hoặc MSc Agriculture for Sustainable Development tại Medway Campus
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 GBP
Học bổng 1,500 GBP cho năm bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 1,500 GBP
Học bổng 3,000 GBP cho năm đầu bậc Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 3,000 GBP
Untitled Design (7)

BOND UNIVERSITY

Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 10.000 AUD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10.000 AUD
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 50% học phí cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50% học phí
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

Học bổng A$12,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2024
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng A$12,000/năm cho sinh viên Việt Nam nhập học năm 2024
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng 25% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 25% học phí
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng lên tới A$12,000/năm cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$12,000/năm
Học bổng toàn phần cho chương trình Tiến sĩ/Thạc sĩ nghiên cứu
 • Bậc học: Tiến sĩ
 • Giá trị: Học phí & Sinh hoạt phí
Thiết Kế Chưa Có Tên (34)

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC KAPLAN USA

Học bổng cho chương trình của trường Simmons University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên tới 50% học phí
Học bổng cho chương trình của trường Pace University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $3,500 - $30,000
Học bổng cho chương trình của trường Arizona State University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $3.600 - $14,500
University Canada West Logo

UNIVERSITY CANADA WEST

Học bổng cho chương trình MBA – Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: CA$7,000
Học bổng cho chương trình Cử nhân Commerce & Cử nhân Business Communication
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$ 13,608
Học bổng 10.000 CAD cho 2 năm chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 CAD
Học bổng 20.000 CAD cho 4 năm đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20.000 CAD
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (1)

CAMBRIDGE SEMINARS COLLEGE

Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 70% học phí
Học bổng lên tới 70% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 70% học phí
University Of Connecticut Logo

UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Học bổng $5,000 – $10,000 – $15,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $5,000 - $10,000 - $15,000
The University Of Auckland Logo 400x400

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND

Học bổng NZD 5.000 cho khóa học Dự Bị Đại Học Accelerated (6 tháng)
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: NZD 5.000
Học bổng lên đến 5,000NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000NZD
HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZ$5,000
HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZ$10,000

UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE

Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £4,000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £1.000
Giảm £500 – £1.000 cho sinh viên đóng toàn bộ học phí
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £500 - £1.000
Học bổng £500 đến £4,000 cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £500 - £4,000
Untitled Design (18)

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

Học bổng 10% – 30% học phí cho chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10% - 30% học phí
Học bổng 10% – 30% học phí cho chương trình cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% - 30% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Diploma
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 20% học phí
Học bổng 20% học phí cho chương trình Dự bị đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 20% học phí

UNIVERSITY OF NEWCASTLE

Học bổng A$10,000/năm cho chương trình Y tá bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$10,000/năm cho sinh viên ASEAN có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$10,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Management, Accounting và Finance
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Học bổng A$15,000/năm cho các khóa Information Technology và Computer Science
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: A$15,000/năm
Logo Cambrian College 400x400

CAMBRIAN COLLEGE

Học bổng CA$500 – CA$1.000 cho du học sinh hoàn thành năm đầu tại trường với GPA từ 3.5
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500 - CA$1.000
Tặng voucher mua sách trị giá CA$500 cho sinh viên nhập học tại trường
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500
Giảm giá chi phí cho KTX CA$425/tháng cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$425/tháng
Untitled Design (22)

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £5,000
Học bổng £5,000 cho học sinh có thành tích học tập khá
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: £1,600
Học bổng Vice-Chancellor’s Global Development
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: £1,600
Nội Dung đoạn Văn Bản Của Bạn (2)

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY

Học bổng US$4,000 cho du học sinh nhập học năm đầu tiên tại trường
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: US$4,000
David Game College Logo

DAVID GAME COLLEGE

Học bổng 20% – 50% học phí cho sinh viên trung học
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 20% - 50% học phí
Oieg Logo

OXFORD INTERNATINAL EDUCATION GROUP (OIEG)

Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bradford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Bangor
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £3,500 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học De Montford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,500
Học bổng lên tới £4,000 cho chương trình chuyển tiếp tại Đại học Greenwich
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £3,000 - £4,000
Học bổng lên tới £6,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Đại học Dundee
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £6,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại London
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Học bổng lên tới £5,000 cho chương trình Dự bị Đại học tại Oxford
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: £5,000
Cao Dang Coquitlam College British Columbia Canada Logo

COQUITLAM COLLEGE

Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% - 50% - 100% học phí
Langara Logo 400x400

LANGARA COLLEGE

Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: C$3.000
Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Cao đẳng