Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

03

Th10

Gặp gỡ Ms. Beatrice Chai từ trường Manchester Metropolitan University

 • 03/10 | 11:30 - 12:30
 • Hà Nội

04

Th10

Gặp gỡ Mr Vinson Tam từ trường London South Bank University

 • 04/10 | 10:00 - 11:00
 • Hà Nội

04

Th10

Gặp gỡ Ms. Edwina Goh từ trường University of York

 • 04/10 | 11:00 - 12:00
 • Hà Nội

04

Th10

Gặp gỡ Ms.Vivian & Mr.Joe từ trường University of Dundee

 • 04/10 | 9:00 - 10:00
 • TPHCM

06

Th10

Gặp gỡ Ms. Thảo Ngô từ trường University of New South Wales

 • 06/10 | 16:00 - 17:00
 • Hà Nội

08

Th10

Gặp gỡ Mr. Tú từ trường University of Hertfordshire

 • 08/10 | 9:00 - 10:00
 • TPHCM

11

Th10

Gặp gỡ trường Humber College

 • 11/10 | 9:00 - 10:00
 • Hà Nội

Bạn muốn đi du học ?