Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

29

Th9

Ms. Jun Fen – Sheffield Hallam University

 • 29/09 | 9:30 - 10:30
 • Hà Nội

02

Th10

Ms. Thảo Ngô – UNSW Sydney

 • 02/10 | 9:00 - 10:00
 • TPHCM

06

Th10

Ms. Dho’un Azahari – University of Gloucestershire

 • 06/10 | 10:00 - 11:00
 • Hà Nội

06

Th10

Mr. Kevin Tan – University of Essex

 • 06/10 | 11:00 - 12:00
 • Hà Nội

12

Th10

Ms. Linh Đỗ – Tập đoàn Giáo dục INTO

 • 12/10 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

19

Th10

Mr. Kerry France – David Game College

 • 19/10 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

25

Th10

Ms. Shivani Bhalla & Ms. Maddie McGowan – Brunel University London

 • 25/10 | 11:00 - 12:00
 • Hà Nội

27

Th10

Ms. Shivani Bhalla & Ms. Maddie McGowan – Brunel University London

 • 27/10 | 15:00 - 16:00
 • TPHCM

Bạn muốn đi du học ?