Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

30

Th6

Gặp gỡ Ms. Edwina Goh từ trường University of York

 • 30/06 | 9:30 - 10:30
 • Hà Nội

30

Th6

Gặp gỡ Mr. Khang Lê từ trường Raffles Education

 • 30/06 | 14:30 - 15:30
 • TPHCM

30

Th6

Gặp gỡ Mr. Zulashraf từ trường University of Chester

 • 30/06 | 16:00 - 17:00
 • Trực tuyến

04

Th7

Gặp gỡ Mr. Khang Lê từ trường Raffles Education

 • 04/07 | 11:15 - 12:00
 • Hà Nội

07

Th7

Gặp gỡ Mr. Kenny Kok từ University of Portsmouth

 • 07/07 | 9:30 - 10:30
 • Hà Nội

08

Th7

Gặp gỡ Ms. Amanda Huỳnh từ trường Queensland University of Technology

 • 08/07 | 9:00 - 10:00
 • Hà Nội

08

Th7

Gặp gỡ Ms. Lisa Benlizar từ trường University of Glasgow

 • 08/07 | 10:30 - 11:30
 • Hà Nội

11

Th7

Gặp gỡ Ms. Lisa Benlizar từ trường University of Glasgow

 • 11/07 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

11

Th7

Gặp gỡ Ms. Vân từ trường University of East Anglia

 • 11/07 | 16:00 - 17:00
 • TPHCM

12

Th7

Gặp gỡ Mr. Kenny Kok từ University of Portsmouth

 • 12/07 | 9:30 - 10:30
 • TPHCM

13

Th7

Gặp gỡ Ms. Donna Haynes từ trường University of Southampton

 • 13/07 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

15

Th7

Gặp gỡ Ms. Alyssa Martin từ trường University of Westminster

 • 15/07 | 11:00 - 12:00
 • TPHCM

Bạn muốn đi du học ?