Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

16

Th7

Ms. Ruth Foster – University of Birmingham

  • 16/07 | 15:00 - 16:00
  • TPHCM

18

Th7

Ms. Mai Nguyễn – Bournemouth University

  • 18/07 | 9:30 - 10:30
  • TPHCM

25

Th7

Ms Iona Chew – Sheffield International College

  • 25/07 | 16:00 - 17:00
  • Hà Nội

Bạn muốn đi du học ?