Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

08

Th6

Gặp gỡ Mr. Robert Duncan từ trường Queen Mary, University of London

 • 08/06 | 9:30 - 10:30
 • Hà Nội

09

Th6

Gặp gỡ Mr. Jason Ong từ trường University of Southampton

 • 09/06 | 15:00 - 16:00
 • Hà Nội

12

Th6

Gặp gỡ Mr. James từ trường University of Salford

 • 12/06 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

12

Th6

Gặp gỡ Mr. James từ trường University of Salford

 • 12/06 | 13:30 - 14:30
 • Hà Nội

13

Th6

Gặp gỡ Mr. Khang Lê từ Raffles Education

 • 13/06 | 11:00 - 12:00
 • TPHCM

22

Th6

Gặp gỡ Ms. Shu Zhang từ University of Reading

 • 22/06 | 15:00 - 16:00
 • Hà Nội

23

Th6

Gặp gỡ Ms. Anna Guo & Prof. Tek Thongpapanl từ Brock University

 • 23/06 | 14:00 - 15:00
 • Hà Nội

27

Th6

Gặp gỡ Ms. Shu Zhang từ University of Reading

 • 27/06 | 14:30 - 15:30
 • TPHCM

27

Th6

Gặp gỡ Ms. Anna Guo & Prof. Tek Thongpapanl từ Brock University

 • 27/06 | 15:00 - 16:00
 • TPHCM

04

Th7

Gặp gỡ Ms. Joyce Zhao từ Abbey DLD Colleges

 • 04/07 | 10:00 - 11:00
 • TPHCM

05

Th7

Gặp gỡ Ms. Joyce Zhao từ Abbey DLD Colleges

 • 05/07 | 16:00 - 17:00
 • Hà Nội

Bạn muốn đi du học ?