Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

26

Th2

Mr. Hop Pham – Auckland University of Technology

 • 26/02 | 15:00 - 16:00
 • TPHCM

27

Th2

Ms. Kay Yuen – Middlesex University London

 • 27/02 | 14:30 - 15:30
 • Hà Nội

04

Th3

Ms. Barbara Kelhar – University of Westminster

 • 04/03 | 16:00 - 17:00
 • TPHCM

04

Th3

Ms. Kristin Loong – University of Leicester

 • 04/03 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

05

Th3

Mr. Jack Butler – Edge Hill University

 • 05/03 | 11:00 - 12:00
 • Hà Nội

05

Th3

Ms.Kamkan – Birmingham City University

 • 05/03 | 9:00 - 10:00
 • TPHCM

05

Th3

Ms. Phuong Hoang – Central Queensland University

 • 05/03 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

06

Th3

Mr. Daniel Baxter – Glasgow Caledonian University

 • 06/03 | 9:00 - 10:00
 • Hà Nội

06

Th3

Mr. Haroon Riaz – Brunel University London

 • 06/03 | 16:30 - 17:30
 • TPHCM

07

Th3

Phỏng vấn Học bổng cùng ĐH Queen Mary

 • 07/03 | 16:00 - 17:30
 • Hà Nội

07

Th3

Ms. Kristin Loong – University of Leicester

 • 07/03 | 9:00 - 10:00
 • Hà Nội

07

Th3

Ms.Kamkan – Birmingham City University

 • 07/03 | 14:00 - 15:00
 • Hà Nội

Bạn muốn đi du học ?