Lịch gặp gỡ

Lịch gặp gỡ trường du học sắp tới

06

Th2

Gặp gỡ Ms. Carolyn từ trường University of East Anglia

 • 06/02 | 15:00 - 16:00
 • TPHCM

07

Th2

Gặp gỡ Ms. Alexa Haslam từ University of Birmingham

 • 07/02 | 14:00 - 15:00
 • Hà Nội

07

Th2

Gặp gỡ Ms. Tamara từ trường University of Tasmania

 • 07/02 | 16:00 - 17:00
 • TPHCM

09

Th2

Gặp gỡ Ms. Carolyn từ trường University of East Anglia

 • 09/02 | 11:00 - 12:00
 • Hà Nội

13

Th2

Gặp gỡ Ms. Joyce từ trường Abbey DLD Colleges

 • 13/02 | 10:00 - 11:00
 • Hà Nội

21

Th2

Gặp gỡ Mr. Patrick Douse từ trường City, University of London

 • 21/02 | 10:00 - 11:00
 • Hà Nội

23

Th2

Gặp gỡ Mr. Patrick Douse từ trường City, University of London

 • 23/02 | 14:00 - 15:00
 • TPHCM

23

Th2

Gặp gỡ Ms. Barbara from University of Westminster

 • 23/02 | 10:00 - 11:00
 • Hà Nội

24

Th2

Gặp gỡ Ms. Rebecca từ trường University of Exeter

 • 24/02 | 10:00 - 12:00
 • Hà Nội

27

Th2

Gặp gỡ Ms. Karen từ trường Bangor University

 • 27/02 | 10:00 - 11:00
 • TPHCM

28

Th2

Gặp gỡ Ms. Rebecca từ trường University of Exeter

 • 28/02 | 10:00 - 12:00
 • TPHCM

01

Th3

Gặp gỡ Ms. Barbara from University of Westminster

 • 01/03 | 10:00 - 11:00
 • TPHCM

Bạn muốn đi du học ?