Học bổng du học Canada

Học bổng

Logo Niagara College

NIAGARA COLLEGE

Học bổng $2,500/kỳ cho học sinh khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $2,500/kỳ
Học bổng $1,000/kỳ cho học sinh khu vực Đông Nam Á
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $1,000/kỳ
Học bổng cho khóa dự bị tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: $750 - $1,500
Thiết Kế Chưa Có Tên (15)

WILLOWDALE HIGH SCHOOL

Học bổng 3,000 – 8,000 CAD cho sinh viên có thành tích xuất sắc
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 3,000 - 8,000 CAD
Học bổng 2,000 CAD cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 2,000 CAD
University Canada West Logo

UNIVERSITY CANADA WEST

Học bổng cho chương trình MBA – Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2022
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: CA$7,000
Học bổng cho chương trình Cử nhân Commerce & Cử nhân Business Communication
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$ 13,608
Học bổng 10.000 CAD cho 2 năm chương trình MBA
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10.000 CAD
Học bổng 20.000 CAD cho 4 năm đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20.000 CAD
Logo Cambrian College 400x400

CAMBRIAN COLLEGE

Học bổng CA$500 – CA$1.000 cho du học sinh hoàn thành năm đầu tại trường với GPA từ 3.5
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500 - CA$1.000
Tặng voucher mua sách trị giá CA$500 cho sinh viên nhập học tại trường
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$500
Giảm giá chi phí cho KTX CA$425/tháng cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CA$425/tháng
Cao Dang Coquitlam College British Columbia Canada Logo

COQUITLAM COLLEGE

Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 25% - 50% - 100%
Học bổng từ 25% – 50% – 100% học phí cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 25% - 50% - 100% học phí
Langara Logo 400x400

LANGARA COLLEGE

Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: C$3.000
Học bổng C$3.000 cho sinh viên có GPA 76% – Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: C$3.000
logo Toronto Metropolitan University

TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY

Học bổng CA$5.000 cho sinh viên có thành tích tốt (chỉ áp dụng Năm Nhất)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$5.000
Học bổng CA$40.000 cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$40.000
Học bổng cho sinh viên on-shore hoặc tốt nghiệp trường quốc tế Canada tại Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: CA$1.000 - CA$4.000

ICEAP NOVA SCOTIA

Học bổng 800 CAD cho mỗi cấp bậc tiếng Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 800 CAD
Cape Breton University Logo

CAPE BRETON UNIVERSITY

Học bổng từ $500 – $7,500 mỗi năm cho sinh viên có thành tích học tập tốt
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: $500 - $7,500

UNIVERSITY OF MANITOBA

Học bổng CAD $1,500 cho sinh viên học chương trình Cao đẳng Năm Nhất – Kỳ tháng 9/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CAD $1,500
Học bổng CAD $750 cho sinh viên học chương trình Cao đẳng Năm Nhất – Kỳ tháng 5/2022
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: CAD $750

Chưa xác định

Học bổng lên đến 5,000CAD dành cho sinh viên
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000CAD
HB lên đến 40,000CAD dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 40,000CAD
Dfi1g4er 400x400

MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY

HB từ 2,500CAD đến 28,000CAD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: từ 2,500CAD đến 28,000CAD
HB từ 2,500CAD đến 28,000CAD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: từ 2,500CAD đến 28,000CAD
Brock Uni Logo 500x500

BROCK UNIVERSITY

HB từ 1,000CAD lên đến 23,000CAD cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: từ 1,000CAD lên đến 23,000CAD

Chưa xác định

HB 50% học phí cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 50% học phí
HB 10% học phí cho SV có người thân học tại Navitas
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
HB lên đến 5,500CAD cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,500CAD
Hb từ 3,500 đến 20,000CAD cho SV có thành tích học tập xuất sắc
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: từ 3,500 đến 20,000CAD
HB 2,000CAD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,000CAD

Chưa xác định

HB 2,000CAD cho SV quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 2,000CAD
HB từ 500CAD đến 45,000CAD cho sinh viên quốc tế xuất sắc
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: từ 500CÀD đến 45,000CAD
HB từ 1,000CAD đến 3,000CAD dành cho sinh viên xuất sắc – bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: từ 1,000CAD đến 3,000CAD
HB 1,500CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 1,500CAD
HB 500CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 500CAD

GEORGE BROWN COLLEGE

HB 5,000CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 5,000CAD

HUMBER COLLEGE

HB 1,500CAD-4,000CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 1,500CAD-4,000CAD
HB 1,500CAD-5,000CAD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 1,500CAD-5,000CAD
HB 5,000CAD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 5,000CAD

Chưa xác định

HB lên đến 1,500CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: lên đến 1,500CAD
HB lên đến 1000CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: lên đến 1000CAD
HB lên đến 500CAD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: lên đến 500CAD
HB học phí 1 học kì
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: học phí 1 học kì
HB 10% học phí – chương trình ICM
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
HB 10% học phí cho sinh viên có người thân học tại Navitas
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10% học phí
Royal Roads University Logo 400x400

ROYAL ROADS UNIVERSITY

HB 2,500 CAD – cho SV Thạc sĩ tại Royal Roads University
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 CAD
HB 2,500 CAD – cho SV Dự bị Thạc sĩ tại Royal Roads University
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: 2,500 CAD
HB 2,500 CAD – cho SV năm Nhất và Ba tại Royal Roads University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 2,500 CAD

Bạn muốn đi du học ?