Học bổng du học Hà Lan

Học bổng

Erasmus University Rotterdam Logo

ERASMUS UNIVERSITTY ROTTERDAM

Học bổng 5,000 EUR – 15,000 EUR cho sinh viên quốc tế
  • Bậc học: Thạc sĩ
  • Giá trị: 5,000 EUR - 15,000 EUR
University Of Amsterdam Logo

UNIVERSITY OF AMSTERDAM

Học bổng lên đến 100% học phí (tùy theo ngành)
  • Bậc học: Thạc sĩ
  • Giá trị: lên đến 100% học phí
Học bổng lên đến 18.000 EUR cho sinh viên quốc tế (tùy theo ngành)
  • Bậc học: Đại học
  • Giá trị: lên đến 18.000 EUR

Bạn muốn đi du học ?