Trường đại học tại Hà Lan

Trường đại học tại Hà Lan

RADBOUD UNIVERSITY NIJIMEGEN

 • Địa điểm: Nijmegen
 • Năm thành lập: 1923
Lịch gặp gỡ với trường

ROTTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 • Địa điểm: G.J. de Jonghweg 4-6, 3015 GG Rotterdam, Netherlands
 • Năm thành lập: 1988
Lịch gặp gỡ với trường

TIAS SCHOOL FOR BUSINESS AND SOCIETY

 • Địa điểm: Warandelaan 2, TIAS building, 5037 AB Tilburg, Netherlands
 • Năm thành lập: 1986
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF TWENTE

 • Địa điểm: Enschede
 • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

WINDESHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 • Địa điểm: Campus 2, 8017 CA Zwolle, Hà Lan
 • Năm thành lập: 1986
Lịch gặp gỡ với trường

WEBSTER UNIVERSITY, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

 • Địa điểm: Boommarkt 1, The Netherlands, 2311 EA Leiden
 • Năm thành lập: 1983
Lịch gặp gỡ với trường

WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH

 • Địa điểm: Wageningen
 • Năm thành lập: 1876
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF GRONINGEN

 • Địa điểm: 9712 CP Groningen, Netherlands
 • Năm thành lập: 1614
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?