Trường trung học tại Anh Quốc

Trường trung học tại Anh Quốc

SACKVILLE SCHOOL

 • Địa điểm: Tonbridge
 • Năm thành lập: 1859
Lịch gặp gỡ với trường

WELLINGBOROUGH SCHOOL

 • Địa điểm: Wellingborough
 • Năm thành lập: 1595
Lịch gặp gỡ với trường

PLYMOUTH COLLEGE

 • Địa điểm: plymouth
 • Năm thành lập: 1877
Lịch gặp gỡ với trường

LINCOLN MINSTER SCHOOL

 • Địa điểm: Lincoln
 • Năm thành lập: 1996
Lịch gặp gỡ với trường

CONCORD COLLEGE

 • Địa điểm: Shrewsbury
 • Năm thành lập: 1949
Lịch gặp gỡ với trường

COBHAM HALL

 • Địa điểm: Cobham
 • Năm thành lập: 1962
Lịch gặp gỡ với trường

THE WORTHGATE SCHOOL CANTERBURY

 • Địa điểm: Canterbury
 • Năm thành lập: 1952
Lịch gặp gỡ với trường

BROOKE HOUSE COLLEGE

 • Địa điểm: Market Harborough
 • Năm thành lập: 2019
Lịch gặp gỡ với trường

AKELEY WOOD SCHOOL

 • Địa điểm: Buckingham
 • Năm thành lập: 1935
Lịch gặp gỡ với trường

TRENT COLLEGE

 • Địa điểm: Nottingham
 • Năm thành lập: 1868
Lịch gặp gỡ với trường

THE ROYAL SCHOOL

 • Địa điểm: Hindhead
 • Năm thành lập: 1995
Lịch gặp gỡ với trường

RUTHIN SCHOOL

 • Địa điểm: Ruthin
 • Năm thành lập: 1284
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?