UNIVERSITY-OF-PORTSMOUTH
logo-UNIVERSITY-OF-PORTSMOUTH

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Tư vấn chi tiết

07

Th7

Gặp gỡ Mr. Kenny Kok từ University of Portsmouth

  • 07/07 | 9:30 - 10:30
  • Hà Nội

12

Th7

Gặp gỡ Mr. Kenny Kok từ University of Portsmouth

  • 12/07 | 9:30 - 10:30
  • TPHCM

Video giới thiệu

Bản đồ

Bạn muốn đi du học ?