UNIVERSITY-OF-READING
logo-UNIVERSITY-OF-READING

UNIVERSITY OF READING

Tư vấn chi tiết

22

Th6

Gặp gỡ Ms. Shu Zhang từ University of Reading

  • 22/06 | 15:00 - 16:00
  • Hà Nội

27

Th6

Gặp gỡ Ms. Shu Zhang từ University of Reading

  • 27/06 | 14:30 - 15:30
  • TPHCM

Video giới thiệu

Bản đồ

Bạn muốn đi du học ?