Videos

#iChoseGSE Lời cảm ơn đến từ bạn Hưng, du học sinh trường Leeds Beckett University

#iChoseGSE Lời cảm ơn đến từ bạn Mai, du học sinh trường Leeds Beckett University

Cơ hội nghề nghiệp & Phân biệt sự khác nhau giữa các nhóm ngành trong lĩnh vực Data

Lựa chọn Du học GSE có phải là sai lầm? Chia sẻ của Phạm Thu Hương – Leeds Beckett University, Anh

Business Analytics: Ngành Hot – Lương Cao thời kỳ 4.0

Lợi thế du học Anh mùa Cô-vy

TESOL – Ngành học xu hướng thời kỳ Tiếng Anh toàn cầu hóa

Tớ đã du học UK! UK đối với tớ là một… còn bạn???

Du học sinh Mỹ kể chuyện – Học online tại Việt Nam có gì hay?

“Mình đã lên nhầm tàu trong ngày đầu đến UK!” – Đặng Ngọc Châu – Học bổng 100%, University of Leeds

Du học sinh Úc kể chuyện – Hoàng Minh Đức, Queensland University of Technology

Du học Anh & Du học Úc khác nhau như thế nào?

Bạn muốn đi du học ?