Trường đại học tại Úc

Trường đại học tại Úc

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

 • Địa điểm: Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Ballarat
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SYDNEY

 • Địa điểm: Sydney, NSW, Australia
 • Năm thành lập: 1850
Lịch gặp gỡ với trường

HOLMESGLEN INSTITUTE

 • Địa điểm: Chadstone, Glen Waverley & Moorabbin
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

CHARLES DARWIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Casuarina
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF TASMANIA

 • Địa điểm: Tasmania, Australia
 • Năm thành lập: 1890
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CANBERRA

 • Địa điểm: Úc
 • Năm thành lập: 1967
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

 • Địa điểm: Crawley, bang Tây Úc
 • Năm thành lập: 1911
Lịch gặp gỡ với trường

MURDOCH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Murdoch, bang Tây Úc
 • Năm thành lập: 1975
Lịch gặp gỡ với trường

EDITH COWAN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Mount Lawley, bang Tây Úc
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?