092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học Úc › Các trường

Các trường tại Du học Úc

Địa điểm Sydney, Australia
Học bổng
Địa điểm
Học bổng
Địa điểm Melbourne
Học bổng Varied
Địa điểm Sydney
Học bổng Varied
Địa điểm Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth
Học bổng Varied
Địa điểm Sydney
Học bổng
Địa điểm Casuarina
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Hobart
Học bổng Học bổng lên đến 25% học phí
Địa điểm Bruce, Canberra
Học bổng
Địa điểm Canberra
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Crawley, bang Tây Úc
Học bổng
Địa điểm Murdoch, bang Tây Úc
Học bổng Học bổng lên đến 5,000 đô la Úc
Địa điểm Mount Lawley, bang Tây Úc
Học bổng Học bổng lên đến 4,000 đô la Úc
Địa điểm Bentley, bang Tây Úc
Học bổng Học bổng lên đến 25% học phí
Địa điểm Adelaide
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Bedford Park
Học bổng Học bổng lên đến 15% học phí
Địa điểm Adelaide
Học bổng Học bổng lên đến 25% học phí
Địa điểm Darling Heights
Học bổng
Địa điểm Sippy Downs
Học bổng
Địa điểm Robina
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Brisbane
Học bổng Học bổng lên đến 3,000 đô la Úc
Địa điểm Brisbane
Học bổng
Địa điểm Nathan, bang Queendsland
Học bổng
Địa điểm Ballarat và Gippsland, bangVictoria
Học bổng Học bổng lên đến 2,000 đô la Úc
Địa điểm Footscray
Học bổng Học bổng lên đến 5,000 đô la Úc
Địa điểm Hawthorn
Học bổng 25% học phí
Địa điểm Melbourne
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Melbourne, Victoria
Học bổng Học bổng lên đến 10,000 đô la Úc
Địa điểm Melbourne
Học bổng Học bổng lên đến 5,000 đô la Úc
Địa điểm Victoria
Học bổng Học bổng lên đến 5,000 đô la Úc
Địa điểm Wollongong
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm New South Wales và Victoria
Học bổng Học bổng lên đến 20%
Địa điểm Callaghan
Học bổng
Địa điểm Townsville, Cairn và Brisbane
Học bổng Học bổng lên đến 2,000 đô la Úc
Địa điểm New South Wales
Học bổng Học bổng lên đến 100% học phí
Địa điểm Rockhampton
Học bổng Học bổng lên đến 20% học phí
Địa điểm Lismore
Học bổng
Địa điểm Armidale
Học bổng Học bổng lên đến 50% học phí
Địa điểm Sydney
Học bổng
Địa điểm Sydney
Học bổng Học bổng lên đến 2,000 đô la Úc
Địa điểm North Ryde, Sydney
Học bổng Học bổng lên đến 5,000 đô la Úc cho khóa Thạc Sỹ và 25% cho khóa Dự bị Đại học
Địa điểm Sydney
Học bổng A$10.000/năm

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC