Tin tức

INTO Anh Quốc – Học bổng lên đến 100% học phí tại các trường đại học danh tiếng

Là một trong những cầu nối nổi tiếng giúp sinh viên đến với các đại học Anh Quốc cách dễ dàng, tổ chức giáo dục INTO đã và đang có những xuất học bổng giá trị cao lên đến 100% học phí cho kỳ nhập học Anh Quốc vào tháng 9/2014 và tháng 01/2015.

Trong những năm qua, INTO đã hợp tác với các trường Đại học danh tiếng Anh Quốc có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng và được đánh giá cao như

– INTO University of East Anglia

– INTO Newcastle University

– INTO Manchester

– INTO Manchester IPW The University of Manchester

– INTO City University London

– INTO University of Exeter

– INTO Glasgow Caledonian University

– INTO University of East Anglia Newton

– INTO Queen’s University Belfast

– INTO UEA London

– INTO St George’s, University of London

– INTO Manchester IPW Manchester Metropolitan University.

Các khóa học của INTO được thiết kế nhằm đảm bảo cho sinh viên phát triển tư duy, nghiên cứu và kỹ năng học tập độc lập giúp sinh viên có thể trau dồi tiếng Anh và các kỹ năng mềm khi sống tại Vương Quốc Anh, các chương trình học tại INTO gồm có:

– Dự bị đại học (Foundation)

– Chứng chỉ (Diploma)

– Chương trình bằng cấp chuyên ngành (Graduate Diploma)

– Dự bị thạc sĩ (Pre-Master)

– Tiếng Anh dự bị (Pre – sessional English)

Bên cạnh đó, các chuyên ngành học tại INTO khá đa dạng và đáp ứng được nhu cầu của sinh viên hiện nay như các chuyên ngành Kinh Tế, Quản Trị, Marketing, Kỹ Thuật, CNTT, Tài Chính và Kế Toán. Ngoài ra, Tổ  INTO cũng có chương trình học bổng dành cho những chuyên ngành về Tâm lý học, Điều dưỡng, Xã hội học, Kiến trúc…… Sau khi hoàn thành chương trình họp tại INTO, sinh viên có thể chuyển tiếp vào những trường đại học tại Anh Quốc

– Kỹ sư và khoa học
– Nhân văn và khoa học xã hội
– Khoa học đời sống

Trung tâm

Chương trình

Chuyển tiếp

Giá trị học bổng

Điều kiện

INTO UEA

Chương trình A-level

Chương trình chuyển tiếp

Lên tới 50%
£20,625

–  Có  thư mời nhập học

–  Kết quả học tập

–  Viết bài luận

–   Tham gia phỏng vấn

 

Dự bị đại học

– Khoa học tự nhiên
Dược sĩ, Hóa sinh và chăm sóc sức khỏe
– Khoa học thể chất và toán học
Toán và khoa học tính toán

25%

– Dự bị đại học
– Chương trình cao đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >= 8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7.0

INTO EXE

Dự bị đại học

Nhân văn, pháp luật và khoa học xã hội

100%
£16,450

– Có thư mời nhập học
– Có kết quả học tập suất sắc thành bài luận.

Cao Đẳng năm 1

Kỹ sư, tâm lý học

100%
£16,800

Dự bị đại học
Cao Đẳng năm 1
Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA >=7.0

INTO GCU

Cao Đẳng năm 1

– Kinh doanh và quản lý
– Khoa học máy tính, Kỹ sư và môi trường xây dựng
– Khoa học

£2,813 – £3,938

– Có thư mời nhập học
– Có kết quả học tốt. Viết bài luận và tham gia phỏng vấn

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7.0

INTO QUB

Dự bị đại học

– Kinh doanh, nhân văn và khoa học xã hội
– Kỹ sư và khoa học

£3,460

– Có thư mời nhập học
– Làm bài luận và tham gia phỏng vấn

Cao Đẳng năm 1

– Kỹ sư
– Quản lý và tài chính

£3,460

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn

– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7.0

INTO NCL

Dự bị đại học

– Kiến trúc
Kinh doanh và quản lý

– Nhân văn và khoa học xã hội
– Khoa học tâm lý và kỹ sư
– Sinh học và khoa học hóa sinh

100%
£15,900

– Có thư mời nhập học
– Có kết quả học tập suất sắc hoàn thành bài luận

Dự bị đại học
Cao Đẳng năm 1
Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA>=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7.0

INTO TUOM

Dự bị đại học

50%
£7,225

– Viết bài luận.
– Có thư mời nhập học, đơn xin nhập học, các chứng chỉ tiếng anh

INTO NCUK

A-level

Chương trình chuyển tiếp

Lên tới 50%

– Viết bài luận
– Có thư mời nhập học, đơn xin nhập học, các chứng chỉ tiếng anh.

Cao Đẳng năm 1

Kinh doanh

50%
£6,250

INTO MMU

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1 (kinh doanh)
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

50%
£6,250

– Viết bài luận
– Có thư mời nhập học, đơn xin nhập học, các chứng chỉ tiếng anh

INTO TUOM NCUK MMU 

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Viết bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >= 8,0 
– Dự bị thạc sĩ: GPA >=7.0

INTO City
University London

Dự bị đại học

– Kinh doanh, nhân văn và khoa học xã hội
– Kỹ sư, khoa học máy tính và toán học

£2,000

– Có thư mời nhập học
– Kết quả học tập cá nhân , bằng IELTS, viết bài luận và tham gia phỏng vấn

Dự bị thạc sĩ

– Khoa học và kỹ dư
– Kinh doanh, pháp luật và khoa học xã hội

£2,000 -£5,000

– Có thư mời nhập học
– Kết quả học tập cá nhân , bằng IELTS, viết bài luận và tham gia phỏng vấn

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA>= 8,0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7,0 

Dự bị đại học

Kinh doanh thương mại với văn hóa xã hội

4 học kỳ:£1950
3 học kỳ:£1500

– Thư chấp nhận từ trường Into đại học Anh Quốc
– Dự bị đại học ngành Kinh doanh thương mại và văn hóa xã hội nộp từ 9/2014  hoặc 1/2015

INTO LONDON

Dự bị đại học

Nghệ thuật, thiết kế và truyền thông

£6,250

– Có thư mời nhập học
– Kết quả học tập cá nhân , bằng IELTS, viết bài luận và tham gia phỏng vấn

– Quản lý khách sạn, sự kiện và du lịch
– Kỹ sư khoa học

£3,125

Dự bị thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

£2,000

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Viết bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA >= 8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA>=7.0

INTO UOG

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA>=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA >=7.0

INTO SGUL

 

 

 

 

Dự bị đại học

Y tế, hóa sinh và khoa học sức khỏe

100%
£16,950

– Có thư mời nhập học
– Kết quả học tập cá nhân , bằng IELTS, viết bài luận và tham gia phỏng vấn

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Chương trình chuyển tiếp

10% – 30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA>=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA >=7.0

Chuyển tiếp từ SGUL

Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp y khoa quốc tế (6 năm)

£10,000/ năm (1)
£5,000/ năm (1)
£2,500/ năm (1)

– Tất cả hồ sơ nộp cho SGUL thông qua UCAS đều sẽ được xem xét học bổng dựa theo những điều kiện riêng sau:
– MBBS: Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp y khoa quốc tế
+ Điểm MCAT/GAMSAT có kết quả  thấp nhất 28/58
+ Tham gia phỏng vấn
-BSc/MBBS: chương trình y khoa quốc tế
+ Điểm UKCAT có kết quả thấp nhất 260/600
+ Tham gia phỏng vấn
BSc Khoa học hóa sinh
+ Điểm lấy từ A-level

  

 

Chuyển tiếp từ SGUL

 

Chương trình dành cho sinh viên tốt nghiệp y khoa quốc tế (4 năm)

£10,000/ năm (1)
£5,000/ năm (2)
£2,500/ năm (2)

Cử nhân khoa học hóa sinh (3 năm)

£3,000/ năm (2)
£1,000/ năm (2)

INTO Stirling – cơ sở tại London

Dự bị thạc sĩ

Dự bị thạc sĩ

£1,000  – £3
,000

– Có bằng đại học
– Viết bài luận
– Tham gia phỏng vấn

INTo Stirling

– Dự bị đại học
– Cao Đẳng năm 1
– Dự bị thạc sĩ

Tất cả các chương trình chuyển tiếp

10%-30%

– Có thư mời nhập học. Làm bài luận và tham gia phỏng vấn
– Dự bị đại học/ cao đẳng năm 1: GPA>=8.0
– Dự bị thạc sĩ: GPA >=7.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng cũng như chương trình đạo của INTO liên hệ văn phòng GSE-beo để biết thêm chi tiết:

Đến với GSE-beo các bạn sẽ được cung cấp các dịch vụ hoàn hảo và khép kín:  

 • Tư vấn tổng quan
 • Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ
 • Dịch vụ sửa hồ sơ thử miễn phí
 • Dịch vụ kiểm tra trình độ ngôn ngữ miễn phí
 • Hỗ trợ xin visa
 • Thu xếp nơi ăn ở và đặt vé máy bay
 • Hướng dẫn trước khởi hành
 • Sắp xếp phỏng vấn với đại diện trường
 • Thông tin học bổng 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

GSE-BEO INTERNATIONAL EDUCATION

Văn phòng Hà Nội

 • Địa chỉ: 56 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • ĐT: (04) 3771 3561 / 092 363 5656
 • Email: [email protected]

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Tầng Trệt, Tòa Nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
 • ĐT: (08) 3820 7759 / 093 499 9329
 • Email: [email protected]

Tư vấn du học GSE

Công ty Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (tên viết tắt: GSE), được thành lập vào năm 2009 bởi các cựu du học sinh Anh Quốc, là một trong những thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo với mạng lưới văn phòng ở tại Việt Nam, Úc và Anh Quốc. GSE chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn du học khách quan và trung thực tại các nước nói tiếng Anh, và khu vực Bắc Á.

Bạn muốn đi du học ?