Khóa học chuyển tiếp tại Mỹ

Khóa học chuyển tiếp tại Mỹ

Oxford International Education Group (OIEG)

 • Địa điểm: London, Oxford,
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

MERRIMACK COLLEGE

 • Địa điểm: Andover, Massachusetts
 • Năm thành lập: 1947
Lịch gặp gỡ với trường

INTO NEW YORK AT DREW UNIVERSITY

 • Địa điểm: New York
 • Năm thành lập: 1867
Lịch gặp gỡ với trường

MARSHALL UNIVERSITY

 • Địa điểm: Huntington, West Virginia
 • Năm thành lập: 1837
Lịch gặp gỡ với trường

ROOSEVELT UNIVERSITY

 • Địa điểm: Chicago, Illinoise
 • Năm thành lập: 1945
Lịch gặp gỡ với trường

JAMES MADISON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Harrisonburg, Virginia
 • Năm thành lập: 1908
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF MAINE

 • Địa điểm: Orono, Maine
 • Năm thành lập: 1862
Lịch gặp gỡ với trường

LONG ISLAND UNIVERSITY

 • Địa điểm: New York
 • Năm thành lập: 1954
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF VERMONT

 • Địa điểm: Tampa, Florida
 • Năm thành lập: 1956
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA

 • Địa điểm: Tampa, Florida
 • Năm thành lập: 1956
Lịch gặp gỡ với trường

COLORADO STATE UNIVERSITY

 • Địa điểm: Fort Collins, Colorado
 • Năm thành lập: 1870
Lịch gặp gỡ với trường

OREGON STATE UNIVERSITY

 • Địa điểm: Corvallis, Oregon
 • Năm thành lập: 1868
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?