Trường học tại Mỹ

Trường học tại Mỹ

CARMEL CATHOLIC HIGHSCHOOL

 • Địa điểm: Carmel Pkwy, Mundelein, IL 60060, Hoa Kỳ
 • Năm thành lập: 1962
Lịch gặp gỡ với trường

BISHOP MONTGOMERY HIGHSCHOOL

 • Địa điểm: 5430 Torrance Blvd, Torrance, CA 90503, Hoa Kỳ
 • Năm thành lập: 1957
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CONNECTICUT

 • Địa điểm: Storrs, Connecticut
 • Năm thành lập: 1881
Lịch gặp gỡ với trường

OXFORD INTERNATINAL EDUCATION GROUP (OIEG)

 • Địa điểm: Anh Quốc, Mỹ, Canada
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

SOUTHERN OREGON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Ashland, Oregan
 • Năm thành lập: 1872
Lịch gặp gỡ với trường

FULL SAIL UNIVERSITY

 • Địa điểm: Florida
 • Năm thành lập: 1980
Lịch gặp gỡ với trường

JOHN F. KENNEDY CATHOLIC SCHOOL

 • Địa điểm: Warren, Ohio
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

URSULINE HIGH SCHOOL

 • Địa điểm: Youngstown, Ohio
 • Năm thành lập: 1905
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF ARIZONA

 • Địa điểm: Tucson, Arizona
 • Năm thành lập: 1885
Lịch gặp gỡ với trường

ARIZONA STATE UNIVERSITY

 • Địa điểm: Tempe, Arizona
 • Năm thành lập: 1885
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?