Trường đại học tại Anh Quốc

Trường đại học tại Anh Quốc

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

 • Địa điểm: Plymouth
 • Năm thành lập: 1862
Lịch gặp gỡ với trường

LEEDS TRINITY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Horsforth
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BATH

 • Địa điểm: Bath
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF DUNDEE

 • Địa điểm: Dundee
 • Năm thành lập: 1881
Lịch gặp gỡ với trường

ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH

 • Địa điểm: Poole
 • Năm thành lập: 1880
Lịch gặp gỡ với trường

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Loughborough
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF LAW

 • Địa điểm: Guilford, London, Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester, Nottingham
 • Năm thành lập: 1867
Lịch gặp gỡ với trường

CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Cardiff
 • Năm thành lập: 13.000
Lịch gặp gỡ với trường

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

 • Địa điểm: London, Anh Quốc
 • Năm thành lập: 1892
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

 • Địa điểm: Sheffield, Anh Quốc
 • Năm thành lập: 1828
Lịch gặp gỡ với trường

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Cambridge
 • Năm thành lập: 1858
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?