Trường đại học tại Anh Quốc

Trường đại học tại Anh Quốc

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

 • Địa điểm: London, Anh Quốc
 • Năm thành lập: 1892
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

 • Địa điểm: Sheffield, Anh Quốc
 • Năm thành lập: 1828
Lịch gặp gỡ với trường

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Cambridge
 • Năm thành lập: 1858
Lịch gặp gỡ với trường

ASTON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Birmingham
 • Năm thành lập: 1895
Lịch gặp gỡ với trường

BATH SPA UNIVERSITY

 • Địa điểm: Thành Phố Bath
 • Năm thành lập: 1852
Lịch gặp gỡ với trường

BANGOR UNIVERSITY

 • Địa điểm: Bangor, Wales
 • Năm thành lập: 1884
Lịch gặp gỡ với trường

BIRKBECK – UNIVERSITY OF LONDON

 • Địa điểm: Thành phố London
 • Năm thành lập: 1823
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

 • Địa điểm: Birmingham
 • Năm thành lập: 1828
Lịch gặp gỡ với trường

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Thành phố Birmingham
 • Năm thành lập: 1843
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM

 • Địa điểm: Birmingham
 • Năm thành lập: 1957
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BOLTON

 • Địa điểm: Bolton
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?