Trường đại học tại Anh Quốc

Trường đại học tại Anh Quốc

UNIVERSITY OF BOLTON

 • Địa điểm: Bolton
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Thành phố Bournemouth
 • Năm thành lập: 1992
Lịch gặp gỡ với trường

BPP UNIVERSITY

 • Địa điểm: London
 • Năm thành lập: 1992
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BRADFORD

 • Địa điểm: Bradford
 • Năm thành lập: 1832
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BRIGHTON

 • Địa điểm: Brighton
 • Năm thành lập: 1859
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BRISTOL

 • Địa điểm: Bristol
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

BRUNEL UNIVERSITY

 • Địa điểm: London
 • Năm thành lập: 1798
Lịch gặp gỡ với trường

CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Canterbury, Kent, UK
 • Năm thành lập: 1962
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE

 • Địa điểm: Preston, Lancashire. Burnley, Lancashire. Whitehaven, Cumbria
 • Năm thành lập: 1828
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CHESTER

 • Địa điểm: Chester
 • Năm thành lập: 1839
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CHICHESTER

 • Địa điểm: Chichester
 • Năm thành lập: 2005
Lịch gặp gỡ với trường

CITY UNIVERSITY LONDON

 • Địa điểm: London
 • Năm thành lập: 1894
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?