Trường học tại Úc

Trường học tại Úc

LE CORDON BLEU LE

 • Địa điểm: Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne
 • Năm thành lập: 1895
Lịch gặp gỡ với trường

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

 • Địa điểm: Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Ballarat
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

KILMORE INTERNATIONAL SCHOOL

 • Địa điểm: Kilmore, Victoria
 • Năm thành lập: 1990
Lịch gặp gỡ với trường

AQUINAS COLLEGE

 • Địa điểm: Ringwood, Victoria
 • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

KENT INSTITUTE AUSTRALIA

 • Địa điểm: Sydney
 • Năm thành lập: 1989
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SYDNEY

 • Địa điểm: Sydney, Australia
 • Năm thành lập: 1850
Lịch gặp gỡ với trường

BOX HILL HIGHSCHOOL

 • Địa điểm: Australia
 • Năm thành lập: 1930
Lịch gặp gỡ với trường

HOLMESGLEN INSTITUTE

 • Địa điểm: Chadstone, Glen Waverley & Moorabbin
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?