Trường học tại Úc

Trường học tại Úc

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

 • Địa điểm: Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, Ballarat
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

Kilmore International School

 • Địa điểm: Kilmore, Victoria
 • Năm thành lập: 1990
Lịch gặp gỡ với trường

AQUINAS COLLEGE

 • Địa điểm: Ringwood, Victoria
 • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

Kent Institute Australia

 • Địa điểm: Sydney
 • Năm thành lập: 1989
Lịch gặp gỡ với trường

The University of Sydney

 • Địa điểm: Sydney, Australia
 • Năm thành lập: 1850
Lịch gặp gỡ với trường

HOLMESGLEN INSTITUTE

 • Địa điểm: Chadstone, Glen Waverley & Moorabbin
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

NAVITAS ENGLISH

 • Địa điểm: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth
Lịch gặp gỡ với trường

CHARLES DARWIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Casuarina
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?