092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học New Zealand › Các trường

Các trường tại Du học New Zealand

Địa điểm Burma Rd, Johnsonville, Wellington 6035, NZ
Học bổng
Địa điểm
Học bổng
Địa điểm
Học bổng
Địa điểm Auckland
Học bổng
Địa điểm thị trấn Papakura cách thành phố Auckland
Học bổng
Địa điểm Henderson, Auckland
Học bổng Học bổng hỗ trợ 500 đô la Canada
Địa điểm Victoria
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Dunedin
Học bổng Học bổng lên đến 10,000 đô la New Zealand mỗi năm
Địa điểm Christchurch
Học bổng Học bổng đa dạng lên đến hơn 20,000 đô la New Zealand
Địa điểm Auckland
Học bổng Học bổng lên đến 30,000 đô la new Zealand cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Auckland, Palmerson North và Wellington
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Lincoln
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế
Địa điểm Auckland
Học bổng Học bổng đa dạng cho sinh viên quốc tế

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC