Trường trung học tại New Zealand

Trường trung học tại New Zealand

ONSLOW COLLEGE

  • Địa điểm: Burma Rd, Johnsonville, Wellington 6035, NZ
  • Năm thành lập: 1956
Lịch gặp gỡ với trường

GARIN COLLEGE

  • Địa điểm: Champion Road, Richmond 7020, Nelson, New Zealand
  • Năm thành lập: 2002
Lịch gặp gỡ với trường

GLENDOWIE COLLEGE

  • Địa điểm: New Zealand
  • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

ROSEHILL COLLEGE

  • Địa điểm: thị trấn Papakura cách thành phố Auckland
  • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

HENDERSON HIGH SCHOOL

  • Địa điểm: Henderson, Auckland
  • Năm thành lập: Unknown
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?