Trường trung học tại New Zealand

Trường trung học tại New Zealand

Onslow College

  • Địa điểm: Burma Rd, Johnsonville, Wellington 6035, NZ
  • Năm thành lập: 1956
Lịch gặp gỡ với trường

Rosehill College

  • Địa điểm: thị trấn Papakura cách thành phố Auckland
  • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

HENDERSON HIGH SCHOOL

  • Địa điểm: Henderson, Auckland
  • Năm thành lập: Unknown
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?