Tin tức

Sinh viên nước ngoài với Hệ thống Đại học ở New Zealand

Trước khi bắt đầu vào học tại một trường Đại học, nhiều sinh viên Quốc tế đã ghi danh vào các chương trình của các trường Trung học, các trường Bách khoa hay một cơ sở giáo dục tư nhân tại New Zealand. Một số trường Đại học cũng có những chương trình cơ sở tạo cơ hội cho các sinh viên Quốc tế nâng cao kỹ năng Anh ngữ và kiến thức học thuật của mình để đạt tiêu chuẩn xét tuyển vào trường. Ở đây cũng có những chương trình chỉ tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh.

New Zealand đã nổi tiếng trên thế giới về một nền giáo dục có chất lượng. Đất nước này cung ứng một môi trowngf học tập an toàn với các cơ hội và các dịch vụ hỗ trợ tuyệt vời cho các sinh viên Quốc tế. Chương trình học có ở các dạng học thuật, dạy nghề và chuyên môn ở các trường Đại học, trường Bách khoa và các trường Cao đẳng sư phạm.

Trước khi bắt đầu vào học tại một trường Đại học, nhiều sinh viên Quốc tế đã ghi danh vào các chương trình của các trường Trung học, các trường Bách khoa hay một cơ sở giáo dục tư nhân tại New Zealand. Một số trường Đại học cũng có những chương trình cơ sở tạo cơ hội cho các sinh viên Quốc tế nâng cao kỹ năng Anh ngữ và kiến thức học thuật của mình để đạt tiêu chuẩn xét tuyển vào trường. Ở đây cũng có những chương trình chỉ tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh.

Có 21 trường Bách khoa hay học viện công nghệ, hình thành hệ thống các trường Bách khoa của New Zealand. Những cơ sở này do Nhà nước tài trợ và cung ứng việc giáo dục và đào toạ ở nhiều cấp độ, từ sơ đẳng đến các chương trình có bằng cấp. Hầu hết các trường Đại học đều có sự thoả thuận công nhận việc tốt nghiệp của những sinh viên tại các trường Bách khoa hay Học viện công nghệ như một tiêu chuẩn để xét tuyển vào trường.

Có một số lượng ngày càng gia tăng của những cơ sở giáo dục cấp cao của tư nhân tại New Zealand. Những cơ sở này có nhiều chương trình học khác nhau, kể cả chương trình học tiếng Anh. Các sinh viên Quốc tế thường ghi danh vào các cơ sở này, hoặc để nâng cao trình độ tiếng Anh trướn khi vào Đại hcọ, hoặc để đậu các kỳ thi theo yêu cầu xét tuyển vào Đại học.

[Sưu tầm]

Tư vấn du học GSE

Công ty Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (tên viết tắt: GSE), được thành lập vào năm 2009 bởi các cựu du học sinh Anh Quốc, là một trong những thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo với mạng lưới văn phòng ở tại Việt Nam, Úc và Anh Quốc. GSE chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn du học khách quan và trung thực tại các nước nói tiếng Anh, và khu vực Bắc Á.

Bạn muốn đi du học ?