092 363 5656 (Hà Nội)
0934 99 93 29 (Hồ Chí Minh)
Trang chủDu học Mỹ › Các trường chuyển tiếp

Các trường chuyển tiếp tại Du học Mỹ

Địa điểm Andover, Massachusetts
Học bổng Học bổng 10,000 đô la Mỹ
Địa điểm New York
Học bổng Học bổng 20,000 đô la Mỹ/4 năm
Địa điểm Huntington, West Virginia
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Gorham, Maine
Học bổng Học bổng lên đến 12,000 đô la Mỹ
Địa điểm Chicago, Illinoise
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Harrisonburg, Virginia
Học bổng Học bổng 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Orono, Maine
Học bổng Học bổng 15,000 đô la Mỹ
Địa điểm New York
Học bổng Học bổng lên đến 18,000 đô la Mỹ
Địa điểm Tampa, Florida
Học bổng Học bổng lên đến 40,000 đô la Mỹ
Địa điểm Tampa, Florida
Học bổng Học bổng lên đến $12,000/năm
Địa điểm Fort Collins, Colorado
Học bổng Học bổng 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Corvallis, Oregon
Học bổng Học bổng lên đến 23,000 đô la Mỹ
Địa điểm USA
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm USA
Học bổng Học bổng đa dạng
Địa điểm Fairfax,Virginia
Học bổng Học bổng $5,000
Địa điểm Boca Raton, Florida
Học bổng Học bổng 3,000 đô la Mỹ
Địa điểm USA
Học bổng Học bổng từ 5% - 10%
Địa điểm Durham, New Hampshire
Học bổng Học bổng từ 5% - 10%
Địa điểm Dartmouth, Massachusetts
Học bổng Học bổng từ 5% - 10%
Địa điểm New York, New York
Học bổng Học bổng từ 2,000 – 20,000 đô la Mỹ
Địa điểm Boston, Masachusetts
Học bổng Học bổng từ 2,000 - 5,000 đô la Mỹ
Địa điểm Lowell, Massachusetts
Học bổng Học bổng đa dạng cho các chương trình học
Địa điểm Chester, Pensylvania
Học bổng Học bổng 40,000 đô la Mỹ cho 4 năm Đại học
Địa điểm Bowling Green, Kentucky
Học bổng Học bổng chương trình năm nhất Đại học trị giá 3,500 đô la Mỹ
Địa điểm Boston, Massachusetts
Học bổng Học bổng đa dạng cho các chương trình học
Địa điểm Kansas
Học bổng Học bổng đại học từ 4,000 đến 20,000 đô la Mỹ cho 4 năm đại học
Địa điểm Florida
Học bổng Học bổng từ 1,000 - 5,000 đô la Mỹ một năm
Địa điểm USA
Học bổng Học bổng đa dạng với mỗi trường đại học liên kết

BẠN MUỐN ĐI DU HỌC