Trường học tại New Zealand

Trường học tại New Zealand

UNIVERSITY OF WAIKATO

 • Địa điểm: Hamilton
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

ONSLOW COLLEGE

 • Địa điểm: Burma Rd, Johnsonville, Wellington 6035, NZ
 • Năm thành lập: 1956
Lịch gặp gỡ với trường

GARIN COLLEGE

 • Địa điểm: Champion Road, Richmond 7020, Nelson, New Zealand
 • Năm thành lập: 2002
Lịch gặp gỡ với trường

GLENDOWIE COLLEGE

 • Địa điểm: New Zealand
 • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

KIWI ENGLISH ACADEMY

 • Địa điểm: Auckland
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

ROSEHILL COLLEGE

 • Địa điểm: thị trấn Papakura cách thành phố Auckland
 • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

HENDERSON HIGH SCHOOL

 • Địa điểm: Henderson, Auckland
 • Năm thành lập: Unknown
Lịch gặp gỡ với trường

VICTORIA UNIVERSITY OF WELINGTON

 • Địa điểm: Victoria
 • Năm thành lập: 1899
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF OTAGO

 • Địa điểm: Dunedin
 • Năm thành lập: 1869
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CANTERBURY

 • Địa điểm: Christchurch
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND

 • Địa điểm: Auckland
 • Năm thành lập: 1883
Lịch gặp gỡ với trường

MASSEY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Auckland, Palmerson North và Wellington
 • Năm thành lập: 1886
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?