Trường đại học tại New Zealand

Trường đại học tại New Zealand

UNIVERSITY OF WAIKATO

 • Địa điểm: Hamilton, New Zealand
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

VICTORIA UNIVERSITY OF WELINGTON

 • Địa điểm: Victoria
 • Năm thành lập: 1899
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF OTAGO

 • Địa điểm: Dunedin
 • Năm thành lập: 1869
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF CANTERBURY

 • Địa điểm: Christchurch, New Zealand
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND

 • Địa điểm: Auckland
 • Năm thành lập: 1883
Lịch gặp gỡ với trường

MASSEY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Auckland, Palmerson North và Wellington
 • Năm thành lập: 1927
Lịch gặp gỡ với trường

LINCOLN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Christchurch, New Zealand
 • Năm thành lập: 1878
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?