Trường đại học tại Úc

Trường đại học tại Úc

CURTIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Bentley, bang Tây Úc
 • Năm thành lập: 1986
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

 • Địa điểm: Adelaide
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

FLINDERS UNIVERSITY

 • Địa điểm: Bedford Park
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

 • Địa điểm: Adelaide
 • Năm thành lập: 1874
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND

 • Địa điểm: Darling Heights
 • Năm thành lập: 1967
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF SUNSHINE COAST

 • Địa điểm: Sippy Downs
 • Năm thành lập: 1994
Lịch gặp gỡ với trường

BOND UNIVERSITY

 • Địa điểm: Robina
 • Năm thành lập: 1987
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

 • Địa điểm: Brisbane
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • Địa điểm: Brisbane, Australia
 • Năm thành lập: 1989
Lịch gặp gỡ với trường

GRIFFITH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Nathan, bang Queendsland
 • Năm thành lập: 1975
Lịch gặp gỡ với trường

FEDERATION UNIVERSITY

 • Địa điểm: Ballarat và Gippsland, bangVictoria
 • Năm thành lập: 2013
Lịch gặp gỡ với trường

VICTORIA UNIVERSITY

 • Địa điểm: Footscray Victoria, Úc
 • Năm thành lập: Footscray
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?