Trường đại học tại Úc

Trường đại học tại Úc

MONASH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Melbourne, Victoria
 • Năm thành lập: 1958
Lịch gặp gỡ với trường

LA TROBE UNIVERSITY

 • Địa điểm: Melbourne
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

DEAKIN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Victoria
 • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

 • Địa điểm: Wollongong
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

CHARLES STURT UNIVERSITY

 • Địa điểm: New South Wales, Úc
 • Năm thành lập: 1989
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF NEWCASTLE

 • Địa điểm: New South Wales, Úc
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

JAMES COOK UNIVERSITY

 • Địa điểm: Townsville, Cairn và Brisbane
 • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

 • Địa điểm: Rockhampton
 • Năm thành lập: 1967
Lịch gặp gỡ với trường

SOUTHERN CROSS UNIVERSITY

 • Địa điểm: Lismore
 • Năm thành lập: 1994
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

 • Địa điểm: Armidale
 • Năm thành lập: 1938
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?