Khóa học tiếng Anh tại Canada

Khóa học tiếng Anh tại Canada

Oxford International Education Group (OIEG)

 • Địa điểm: Anh Quốc, Mỹ, Canada
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

ICEAP Nova Scotia

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 2009
Lịch gặp gỡ với trường

KAPLAN

 • Địa điểm: Vancouver and Toronto, Canada
Lịch gặp gỡ với trường

ELS

 • Địa điểm: ELS Language Centers, 549 Howe Street, 6th Floor, Vancouver, BC, Canada V6C 2C2 ELS Language Centers, 36 Victoria Street, Toronto, ON, Canada M5C 1H3
 • Năm thành lập: 1961
Lịch gặp gỡ với trường

INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY OF CANADA (ILAC)

 • Địa điểm: 920 Yonge St, 4th floor, Toronto, Ontario, Canada, M4W 3C7
 • Năm thành lập: 2009
Lịch gặp gỡ với trường

UPPER MADISON COLLEGE

 • Địa điểm: Toronto, Ontario
 • Năm thành lập: 2004
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?