Trường đại học tại Canada

Trường đại học tại Canada

UNIVERSITY CANADA WEST

 • Địa điểm: Vancouver
 • Năm thành lập: 2004
Lịch gặp gỡ với trường

TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 1948
Lịch gặp gỡ với trường

CAPE BRETON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

ALGOMA UNIVERSITY

 • Địa điểm: Brampton, Toronto và Sault Ste Marie
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

DALLHOUSIE UNIVERSITY

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1818
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF MANITOBA

 • Địa điểm: Winnipeg, Manitoba
 • Năm thành lập: 1877
Lịch gặp gỡ với trường

SIMON FRASER UNIVERSITY

 • Địa điểm: Canada
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

SAINT MARY’S UNIVERSITY

 • Địa điểm: Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1802
Lịch gặp gỡ với trường

YORKVILLE UNIVERISTY

 • Địa điểm: New Brunswick
 • Năm thành lập: 2003
Lịch gặp gỡ với trường

TORONTO FILM SCHOOL

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 2001
Lịch gặp gỡ với trường

MCGILL UNIVERSITY

 • Địa điểm: Thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada
 • Năm thành lập: 1821
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?