Trường đại học tại Canada

Trường đại học tại Canada

University Canada West

 • Địa điểm: Vancouver
 • Năm thành lập: 2004
Lịch gặp gỡ với trường

RYERSON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 1948
Lịch gặp gỡ với trường

Cape Breton University

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

Algoma University

 • Địa điểm: Brampton, Toronto và Sault Ste Marie
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

Mount Saint Vincent University

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

Dalhousie University

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1818
Lịch gặp gỡ với trường

University of Manitoba

 • Địa điểm: Winnipeg, Manitoba
 • Năm thành lập: 1877
Lịch gặp gỡ với trường

Simon Fraser University

 • Địa điểm: British Columbia
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

Saint Mary’s University

 • Địa điểm: Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1802
Lịch gặp gỡ với trường

YORKVILLE UNIVERISTY

 • Địa điểm: New Brunswick
 • Năm thành lập: 2003
Lịch gặp gỡ với trường

Toronto Film School

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 2001
Lịch gặp gỡ với trường

McGill University

 • Địa điểm: Thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada
 • Năm thành lập: 1821
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?