Trường trung học tại Canada

Trường trung học tại Canada

COLUMBIA COLLEGE

 • Địa điểm: Vancouver, Canada
 • Năm thành lập: 1936
Lịch gặp gỡ với trường

VANCOUVER SCHOOL BOARD

 • Địa điểm: 1580 West Broadway, Vancouver, B.C., V6J 5K8, Canada
 • Năm thành lập: 1985
Lịch gặp gỡ với trường

BRONTE COLLEGE

 • Địa điểm: Mississauga
 • Năm thành lập: 1974
Lịch gặp gỡ với trường

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

 • Địa điểm: Hamilton
 • Năm thành lập: 1978
Lịch gặp gỡ với trường

BURNABY SCHOOL DISTRICT

 • Địa điểm: Burnaby
 • Năm thành lập: 1906
Lịch gặp gỡ với trường

WATERLOO CATHOLIC SCHOOL BOARD

 • Địa điểm: Waterloo
 • Năm thành lập: 1836
Lịch gặp gỡ với trường

NEW WESTMINSTER SCHOOL BOARD

 • Địa điểm: Vancouver
 • Năm thành lập: 1987
Lịch gặp gỡ với trường

SURREY DISTRICT SCHOOL BOARD

 • Địa điểm: Surrey
 • Năm thành lập: 1882
Lịch gặp gỡ với trường

UPPER MADISON COLLEGE

 • Địa điểm: Toronto, Ontario
 • Năm thành lập: 2004
Lịch gặp gỡ với trường

OTTAWA-CARLETON DISTRICT SCHOOL BOARD

 • Địa điểm: Ottawa, Ontario
 • Năm thành lập: Unknown
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?