Trường học tại Canada

Trường học tại Canada

Oxford International Education Group (OIEG)

 • Địa điểm: London, Oxford,
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

COQUITLAM COLLEGE

 • Địa điểm: Coquitlam, British Columbia
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

RYERSON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 1948
Lịch gặp gỡ với trường

ICEAP Nova Scotia

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 2009
Lịch gặp gỡ với trường

Cape Breton University

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

Algoma University

 • Địa điểm: Brampton, Toronto và Sault Ste Marie
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

Northern Lights College

 • Địa điểm: Fort St.John và Dawson Creek
 • Năm thành lập: 1975
Lịch gặp gỡ với trường

Mount Saint Vincent University

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

Dalhousie University

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1818
Lịch gặp gỡ với trường

University of Manitoba

 • Địa điểm: Winnipeg, Manitoba
 • Năm thành lập: 1877
Lịch gặp gỡ với trường

Simon Fraser University

 • Địa điểm: British Columbia
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

Saint Mary’s University

 • Địa điểm: Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1802
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?