Trường học tại Canada

Trường học tại Canada

COLUMBIA COLLEGE

 • Địa điểm: Vancouver, Canada
 • Năm thành lập: 1936
Lịch gặp gỡ với trường

KEYANO COLLEGE

 • Địa điểm: Alberta, Canada
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY CANADA WEST

 • Địa điểm: Vancouver
 • Năm thành lập: 2004
Lịch gặp gỡ với trường

CAMBRIAN COLLEGE

 • Địa điểm: Sudbury, Ontario
 • Năm thành lập: 1967
Lịch gặp gỡ với trường

OXFORD INTERNATINAL EDUCATION GROUP (OIEG)

 • Địa điểm: Anh Quốc, Mỹ, Canada
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

COQUITLAM COLLEGE

 • Địa điểm: Coquitlam, British Columbia
 • Năm thành lập: 1982
Lịch gặp gỡ với trường

TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY

 • Địa điểm: Toronto
 • Năm thành lập: 1948
Lịch gặp gỡ với trường

ICEAP NOVA SCOTIA

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 2009
Lịch gặp gỡ với trường

CAPE BRETON UNIVERSITY

 • Địa điểm: Sydney, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1951
Lịch gặp gỡ với trường

ALGOMA UNIVERSITY

 • Địa điểm: Brampton, Toronto và Sault Ste Marie
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

NORTHERN LIGHTS COLLEGE

 • Địa điểm: Fort St.John và Dawson Creek
 • Năm thành lập: 1975
Lịch gặp gỡ với trường

MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY

 • Địa điểm: Halifax, Nova Scotia
 • Năm thành lập: 1873
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?