Bảo hiểm y tế cho du học sinh Đức ,Đức yêu cầu tất cả sinh viên ở Đức phải có bảo hiểm , bao gồm sinh viên nước ngoài, khách mời nghiên cứu và sinh viên khóa học ngôn ngữ. Bằng chứng về bảo hiểm y tế cũng là một yêu cầu quan trọng trong quá trình xin thị thực sinh viên và nhập học đại học của bạn.

Sinh viên quốc tế ở Đức theo học một chương trình cấp bằng trong hầu hết các trường hợp đều đủ điều kiện để nhận bảo hiểm công với chi phí thấp.

Dasq

Bảo hiểm y tế cho du học sinh Đức

Bảo hiểm y tế cho du học sinh Đức

Sinh viên nước ngoài tại Đức bắt buộc phải có bảo hiểm y tế trong quá trình học, theo luật của Đức. Bạn cần có bằng chứng về bảo hiểm y tế để đăng ký theo học tại một trường đại học ở Đức và xin thị thực du học. Học sinh có thể nhận bảo hiểm bắt buộc hoặc bảo hiểm y tế tư nhân.

Điều tốt của việc được bảo hiểm đầy đủ là sự an tâm khi biết rằng nếu bạn có vấn đề về sức khỏe, bạn có thể đến gặp bác sĩ và nhận các dịch vụ của bệnh viện vì bạn sẽ không phải trả những hóa đơn y tế lớn từ túi của mình.

Có hai loại bảo hiểm y tế ở Đức:

  1. Bảo hiểm y tế bắt buộc (công cộng)
  2. Bảo hiểm y tế tư nhân.

Tất cả sinh viên bắt buộc phải có một gói bảo hiểm ở Đức, nhưng tùy thuộc vào nơi bạn đến, bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng gói bạn đã có ở nước bạn. Bạn nên tham khảo văn phòng quốc tế của trường đại học của bạn để biết thêm chi tiết.

Ngay cả khi bạn có bảo hiểm cơ bản, nhiều sinh viên cũng nhận được các chương trình bảo hiểm y tế bổ sung bao gồm các điều kiện cụ thể và được tùy chỉnh cho họ. Không có “một kích thước phù hợp với tất cả” khi nói đến các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Bạn đang có kế hoạch học tiếng Đức ở Đức? 

Luật pháp Đức yêu cầu bạn phải có bảo hiểm y tế.

Nhiều sinh viên chọn Đức là quốc gia để học tiếng Đức vì đây là quốc gia xuất xứ của ngôn ngữ này, bạn có thể trò chuyện với những người nói tiếng Đức bản xứ, thưởng thức văn hóa và hơn thế nữa.

Một số trường ngôn ngữ có uy tín nhất cung cấp các khóa học và chương trình học ngôn ngữ yêu cầu bạn phải ở lại Đức vài tuần hoặc vài tháng, và vì về cơ bản bạn sẽ sống ở đó, luật pháp Đức yêu cầu bạn phải có bảo hiểm.

Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn, bạn có thể chọn một chương trình phù hợp với bạn. Ngày nay, bạn có thể so sánh các gói bảo hiểm tư nhân và mua một gói bảo hiểm tùy chỉnh cho mình trực tuyến. Hãy nhớ rằng là một sinh viên ngôn ngữ ở Đức, bạn sẽ không thể nhận được chương trình bảo hiểm y tế công cộng.

Bạn có cần tham gia một khóa học dự bị trước khi bắt đầu vào đại học ở Đức không? 

Bạn phải có bảo hiểm y tế.

Nhiều trường đại học Đức yêu cầu bạn đăng ký một khóa học dự bị và vượt qua bài kiểm tra cuối cùng trước khi bạn có thể bắt đầu học và tham dự các bài giảng trong chương trình đại học bình thường. Điều này phụ thuộc vào trình độ học vấn của bạn và trong một số trường hợp, các khóa học dự bị không bắt buộc.

Nếu văn phòng quốc tế của trường đại học mà bạn dự định theo học đã hướng dẫn bạn đến Đức trước tiên để tham gia một khóa học dự bị, họ chắc chắn đã đề cập rằng bạn cần phải có bảo hiểm y tế cùng với các tài liệu đăng ký cần thiết còn lại.

Luật pháp Đức yêu cầu bạn phải có bảo hiểm và bạn có thể chọn một gói riêng tùy theo nhu cầu của mình. Bạn không thể được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm y tế công cộng khi là sinh viên khóa học dự bị.

Một số công ty có các kế hoạch được điều chỉnh riêng cho sinh viên nước ngoài và có thể yêu cầu bạn bảo hiểm trong toàn bộ thời gian của khóa học dự bị, với tùy chọn gia hạn bảo hiểm trong trường hợp bạn ở lại Đức để tiếp tục học.

Bạn phải có bảo hiểm y tế để ở lại Đức với tư cách là sinh viên trao đổi.

Nếu bạn sẽ học ở Đức trong một học kỳ hoặc một năm, với tư cách là một sinh viên trao đổi hoặc với các chương trình như Erasmus, bạn sẽ cần một kế hoạch bảo hiểm phù hợp.

Bởi vì, luật pháp yêu cầu tất cả mọi người ở Đức phải có bảo hiểm y tế, bạn sẽ cần phải có một chương trình phù hợp với luật này. Nếu bạn đến từ một quốc gia EU, rất có thể kế hoạch hiện tại của bạn là đủ, nhưng tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến ​​của văn phòng quốc tế của trường đại học của bạn.

Ở Đức, bạn có hai lựa chọn, một là bảo hiểm công mà mọi người đều được hưởng nhưng chỉ bảo hiểm những vấn đề cơ bản liên quan đến sức khỏe, và lựa chọn thứ hai là bảo hiểm tư nhân có thể tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của bạn.

Phần lớn sinh viên trao đổi ở Đức chọn một gói bảo hiểm tư nhân được tùy chỉnh cho họ vì chúng toàn diện hơn về phạm vi bảo hiểm.

Bạn sẽ ở lại Đức với tư cách khách mời là nhà nghiên cứu hoặc nhà khoa học? 

Bạn bắt buộc phải có bảo hiểm y tế khi đến Đức.

Đức là một trong những quốc gia chào đón hàng nghìn công nhân, nhà nghiên cứu và nhà khoa học. Tất nhiên, thời gian lưu trú của bạn phụ thuộc vào công việc bạn sẽ làm, nhưng cũng là khoảng thời gian thị thực của bạn được cấp.

Một thứ bạn bắt buộc phải có nếu bạn đến Đức để làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu hoặc nhà khoa học khách mời là một gói bảo hiểm.

Nếu bạn đến từ một quốc gia EEA hoặc một quốc gia có thỏa thuận an sinh xã hội với Đức, bạn có thể đủ điều kiện để sử dụng chính sách bảo hiểm mà bạn đã có ở nước sở tại.