Trường đại học tại Canada

Trường đại học tại Canada

UNIVERSITY OF REGINA

 • Địa điểm: Regina, Saskatchewan, Canada
 • Năm thành lập: 1974
Lịch gặp gỡ với trường

KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

 • Địa điểm: British Columbia, Canada
 • Năm thành lập: 1981
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK (UNB)

 • Địa điểm: 100 Tucker Park Rd, Saint John, New Brunswick, Canada
 • Năm thành lập: 1785
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND

 • Địa điểm: 550 University Ave, Charlottetown, PE C1A 4P3, Canada
 • Năm thành lập: 1804
Lịch gặp gỡ với trường

CAPILANO UNIVERSITY

 • Địa điểm: 2055 Purcell Way, North Vancouver, BC V7J 3H5, Canada
 • Năm thành lập: 1968
Lịch gặp gỡ với trường

BROCK UNIVERSITY

 • Địa điểm: Niagara, Catharines, Ontario, Canada
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF TORONTO

 • Địa điểm: Toronto, Ontario
 • Năm thành lập: 1827
Lịch gặp gỡ với trường

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY

 • Địa điểm: Kamloops, Williams Lake (British Columbia)
 • Năm thành lập: 1970
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF WINDSOR

 • Địa điểm: Windsor Ontario
 • Năm thành lập: 1857
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF VICTORIA

 • Địa điểm: Victoria
 • Năm thành lập: 1965
Lịch gặp gỡ với trường

TRENT UNIVERSITY

 • Địa điểm: Ontario
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

ROYAL ROADS UNIVERSITY

 • Địa điểm: Victoria, British Columbia
 • Năm thành lập: 1995
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?