đại học cape breton

đại học cape breton

Tổng hợp các chương trình Post-Baccalaureate Diploma tại ĐH Cape Breton

Chương trình Chứng chỉ Sau đại học của ĐH Cape Breton (CBU) là chương trình 2 năm với 11 môn học và một kỳ thực tập hoặc một nghiên cứu Capstone vào kỳ học cuối. Với chương trình này,...
27 Tháng Năm, 2021

Học MBA & Quản trị khách sạn tại đại học Cape Breton – Canada

Chương trình Cử nhân Nhà hàng và Khách sạn (BHTM) của CBU Một trong những chương trình nổi tiếng nhất của Đại học Cape Breton (CBU), chương trình Cử nhân Nhà hàng và Khách sạn (BHTM) bồi dưỡng cho...
01 Tháng Năm, 2020

Bạn muốn đi du học ?