đại học northampton anh

đại học northampton anh

Du học Anh đơn giản hơn với Đại học Northampton không cần IELTS

Thông tin về Bài Test Tiếng Anh Online thay thế cho chứng chỉ IELTS vô cùng tiện lợi để sinh viên có thể thực hiện tại nhà khi nhập học cùng trường đại học Northampton. Cơ hội cuối săn...
10 Tháng Năm, 2021

Chương Trình Dự Bị Đại học tại Đại học Northampton (Kỳ học 09/2020 và 01/2021)

Đại học Northampton (University of Northampton) trải qua sau hơn 70 năm cùng hai cuộc sát nhập lớn, trường chính thức được công nhận là trường đại học với cơ sở vật chất hiện đại và năng động. Từ...
25 Tháng Năm, 2020

Bạn muốn đi du học ?