thông tin nhập cảnh canada

thông tin nhập cảnh canada

Cập nhật thông tin nhập cảnh Canada kỳ mùa thu 2021

Bắt đầu từ ngày 05/07/2021, những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine (những loại vaccine được chính phủ Canada phê duyệt như: Astra, Pfizer, Modena, Janssen, Johnson & Johnson) sẽ được miễn trừ các quy định về...
12 Tháng Bảy, 2021

Cập nhật thông tin nhập cảnh Canada kỳ mùa thu 2021

Bắt đầu từ ngày 05/07/2021, những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine (những loại vaccine được chính phủ Canada phê duyệt như: Astra, Pfizer, Modena, Janssen, Johnson & Johnson) sẽ được miễn trừ các quy định về...
12 Tháng Bảy, 2021

Bạn muốn đi du học ?