tiêm vaccine ở canada

tiêm vaccine ở canada

Hướng dẫn chi tiết về cách đặt lịch tiêm vaccine ở Sudbury – Canada

Các tỉnh bang ở Canada đã dần khống chế được số ca nhiễm, vì toàn dân đã bắt đầu được tiêm vaccine. Theo đó, hầu hết các bạn học sinh tại trường Cambrian College đã được tiêm vaccine và...
07 Tháng Sáu, 2021

Hướng dẫn chi tiết về cách đặt lịch tiêm vaccine ở Sudbury – Canada

Các tỉnh bang ở Canada đã dần khống chế được số ca nhiễm, vì toàn dân đã bắt đầu được tiêm vaccine. Theo đó, hầu hết các bạn học sinh tại trường Cambrian College đã được tiêm vaccine và...
07 Tháng Sáu, 2021

Bạn muốn đi du học ?